IV

a

Pieternella Adriana Johanna GROEN
geb Hellevoetsluis 05.07.1818
overl Vlissingen 16.07.1886
tr Vlissingen 24.11.1841
akte nr 59
Jeremias de LANDMETER
geb Rithem 12.09.1818
vader: Adriaan de Landmeter (ber wagenaar)
moeder: Leuntje Baart

ber timmerman
overl Vlissingen voor 1886

 

Overlijdensakte Pieternella Adriana Groen

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Vlissingen nr 221

Heden den zeventienden van de maand julij des jaars een duizend acht honderd zes en tachtig, verscheen voor mij, ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Vlissingen, provincie Zeeland, Samuel Josephus Mareds, oud negen en veertig jaren, van beroep Lijkdienaar, wonende te Vlissingen, geen familie van de overledene, alsmede Cornelis de Vries, oud vijftig jaren, van beroep Gemeente bode, wonende te Vlissingen geen familie van de overledene,
welke mij hebben verklaard dat op den zestienden van de maand julij des jaars achttien honderd zes en tachtig in de gemeente Vlissingen te zes ure, des morgens is overleden Pieternella Adriana Johanna Groen, oud acht en zestig jaren, geboren te Hellevoetsluis, van beroep zonder, wonende te Vlissingen, weduwe van Jeremias de Landmeter, dochter van Nicolaas Groen en van Eva Pieternella Vosseveld, allen overleden te Vlissingen.
En hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend.


copy originele akte

overlakte-64a.gif

 

- Genealogie van Nicolaas Groen
-
Wazamar archief
 

Voor reacties