IV

64
a

Pieternella Adriana Johanna GROEN
geb Hellevoetsluis 05.07.1818
overl Vlissingen 16.07.1886
tr Vlissingen 24.11.1841
(akte nr 59)
Jeremias de LANDMETER
geb Rithem 12.09.1818
ber timmerman
overl Vlissingen voor 1886

 

Geboorteakte Pieternella Adriana Johanna Groen

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Hellevoetsluis nr 15
originele akte

In het jaar achttien honderd achttien, den zevenden van de maand julij, des middags te twaalf uren, zijn voor ons officier van den Burgerlijken Staat van Hellevoetsluis, District Brielle, Provincie Zuid-Holland verschenen Nicolaas Groen oud negentien jaren, zeilmaker bij de Marine, wonende in het huis No 84 op de Westzanddijk.
Welke ons heeft vertoond een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren den vijfden van de maand julij dezes jaars achttien honderd achttien des nachts te een uur van hem declarant en
Eva Pieternella Vossevelt zijne huisvrouw, en aan welk hij heeft verklaard de voornamen te geven van Pieternella Adriana Johanna.
De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Leendert Mol, oud zeven en veertig jaren, scheepstimmerman, wonende in het huis No 84 en Francois la Grange oud zes en dertig jaren, sjouwer bij de Marine, wonende in het huis No 85, beide op de Westzanddijk.
En hebben de vader en de getuigen deze akte van geboorte na hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend.


copy originele akte
gebakte-64a.gif

 

- Genealogie van Nicolaas Groen
- Wazamar archief

bronnen:

- Genlias
 

Voor reacties