I

294


295

gezin

Harmanus Gerbens (Harmen Annes, Harmannus) BOELSMA
ged voor 1707
vader:
moeder:

ber boer, schoolmeester
overl
tr Nijega - Elahuizen 08.12.1748, NH
(DTB nr. 381, 1657-1810)
Grietje Johannes (Geertrui Joannis, Grietje Joannis)
ged Koudum 15.09.1715
vader:
moeder:

ber
overl Harich

 

Gezin BOELSMA - Grietje Johannes

bronnen

gen

kw

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

II

 

a

Nicasia Susanna Harmens
ged Nijega 10.11.1749
ged Nijega 16.11.1749
overl

 

II

 

b

Johannes Harmens BOELSMA
geb Nijege 22.04.1751
ged Nijega 27.04.1751
ber boer
overl Nijega 24.01.1786
tr Nijega - Elahuizen 08.06.1783, Ned. Herv.
DTB nr. 381, 1657-1810
Anneke Gerbens GROENHOF
geb Toppenhuizen 1755
ged Jutryp 17.03.1758
vader: Gerben Dirks
moeder: Trijntje Brugts

overl Nijega 23.09.1829
blad nr. 34
aangiftedatum 24.09.1829

 

II

 

c

Gerben Harmens
ged Nijega 27.05.1753
overl

 

II

147


146

d

Akke Harmens BOELSMA
geb Nijega 22.10.1755
ged Nijega 26.10.1755
ber boerin
overl Harich 22.08.1825
tr Nijega 25.01.1778, Ned. Herv.
(DTB Herv. Nijega-Elahuizen nr. 381, 1657-1810; DTB Herv. Harich nr. 296, 1597-1810)
Robijn Meinses de JONG
geb Harich 11.04.1757
vader:
moeder:

ber landbouwer, huisman, boer
overl Gaasterland 17.01.1818
(blad nr. 2)
aangiftedatum 17.01.1818

 

II

 

e

Annigjen Harmens
geb Nijega 01.12.1757
ged Nijega 04.12.1757

 

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias
- Tresoar

Voor reacties