III

292

293

gezin

Meinse (Meine) Robijns
ged Wijckel 06.06.1714
ber huisman
overl Harich voor 1776
tr Wijckel 19.05.1737, NH
(DTB nr. 301, Derde proclamatie van 19 mei 1737)
Hendrikje
("Hintie-Mui") Willems ten BRINK?
ged Wijckel? ca 1715
ber
overl Wijckel 1799

 

Gezin Meinse Robijns - Hendrikje Willems

bronnen

gen

nr

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

IV

 

a

Grietje (Grytje) Meinses
ged Balk 07.02.1738
overl

 

IV

 

b

Robijn Meinses
ged Balk 03.04.1740
overl voor 1757

 

IV

 

c

Trui (Truike) Meinses ten BRINK
ged Harich 13.05.1742
ber
overl Balk 16.06.1823
tr Harich 31.01.1773, NH
(DTB nr. 296, 1597-1810)
Ferdinand (Ferdijnant) Willems de VRIES
ged
vader:
moeder:

ber werkman
overl tussen 1811 en 1823

 

IV

 

d

Grietje (Grijtje Meinses) Meinzes de JONG
ged Harich 09.08.1744
ber
overl Balk 02.10.1813
tr Harich 06.10.1771, NH
(DTB nr. 296, 1597-1810)
Geert Jacobs HOFSTRA
ged Himmelom 29.09.1748
vader:
moeder:

ber schipper
overl Balk 21.06.1826

 

IV

 

e

Trijntje Meinses
ged Harich 27.08.1747
ber
overl
tr Harich 14.05.1769, NH
(DTB nr. 296, 1597-1810)
Willem Jans
ged
vader:
moeder:

ber
overl

 

IV

 

f

Rutgertie Meinzes ten BRINK *
ged Harich 07.12.1749
overl
tr 1 Harich 19.05.1771, NH
(DTB nr. 296, 1597-1810)
Alle Cornelis
ged
vader:
moeder:

ber boer
overl voor 1811
tr 2
Johannes Magchiels de VRIES
ged
vader:
moeder:

ber werkman
overl Ruigenhuizen voor 1838

 

IV

 

g

Willemke Meinses
ged Harich 14.11.1751
overl Harich voor 08.04.1753

 

IV

 

h

Willemke Meinses
ged Harich 08.04.1753
overl

 

IV

146

147

i

Robijn Meinses de JONG *
geb Harich 11.04.1757
ber landbouwer, huisman, boer
overl Gaasterland 17.01.1818
(blad nr.2)
tr Nijega 25.01.1778, NH
(DTB Herv. Nijega-Elahuizen nr. 381, 1657-1810; DTB Herv. Harich nr. 296, 1597-1810)
Akke Harmens BOELSMA
geb Nijega 22.10.1755
ged Nijega 26.10.1755
ber boerin
overl Harich 22.08.1825
(blad nr. 20)

gezin

NOOT:

Alias Ruttje Meinzes de JONG, Ruttie en Rutgertje.
- Een Register van Naamsaanneming uit 1811 te "Mairie Balk" (friesland)
- fol. 140 vermeld dat Rutsje op --- de familienaam Ten BRINK aanneemt.

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

- Een Register van Naamsaanneming uit 1811 te "Mairie Balk" (Friesland):
- fol. 119 vermeld dat Robijn Meinzes op --- de familienaam De JONG aanneemt.

Voor reacties