WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

KIKKERT

 

 

 

 

 

wp-kikkert-300

 Beschrijving

Schild: In zilver een lage keper, vergezeld van drie sterren, alles rood, de keper getopt met een groene kikker.

Helmteken: een ster van het schild.

Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.

 

 

 

B L I K M A N   K I K K E R T.

Plaat 47

 

Dit geslacht was in de 16e en 17e eeuw in hoog aanzien en leverde te dien tijde getrouwe aanhangers van ons vorstenhuis. In vrouwelijke lijn was deze familie vermaagschapt aan het geslacht Semeins en daardoor aan Johan graaf van Egmond. De Semeinssen hebben aan het land en den prins-stadhouder groote rentelooze voorschotten verstrekt, die, ofschoon niet terug gegeven, met privilegiën beloond zijn.

 

De stamvader is Albert Kikkert, Lammertszoon, geb. 27 Jan. 1635, in 1670 kapitein der burgerij te Enkhuizen; hij ging in 1682 naar Texel en overleed 15 Nov. 1697. Hij huwde te Enkhuizen 16 Maart 1670 met Meynoutje Semeins, Paulusdochter, geb. 12 Febr. 1640, overl. 6 Dec. 1679, klein-dochter van Pieter en van N. N. Langius, achter-klein-dochter van Simon, gouverneur van Enkhuizen en het Noorderkwartier, wiens zoon Meindert gehuwd was met Geertruid van Egmond, Johansdochter.
Uit hunnen echt zijn zes kinderen bekend 1):
1e Lambert Kikkert, geb. in 1670, kastelein van Eyerland, overl. in 1724, geh. met Hendrikje Abrahams, uit welk huw. o. a. geboren werd: Albert Kikkert, geb. 17 Maart 1717, mede kastelein van Eyerland, geh. met Margaretha van der Merct, bij wie hij verwekte: a. Lambertus Kikkert, geh.: eerst met Jannetje Bok en daarna met Geertje Bok, die o. a. de vader was van Margaretha Kikkert, geh met Andries de Vries; b. Hendrik Kikkert, geh. met Anna Gravius, uit welk huw. twee kinderen geb. werden; c. Albert Kikkert, geh. met Geertje Bot; uit dit huw. zijn zes kinderen bekend;
2e Abraham Kikkert, die volgt;
3e Barber Kikkert, geh : eerst met Pieter Kok en daarna met Tijs Zwerver;
4e Albert Kikkert, geb. 24 Nov. 1674, geh. met Stijntje Abbenes, bij wie hij drie kinderen verwekte, o. a.: a. Albert Kikkert, geh. met Meinoutje Mulders, uit wie drie kinderen sproten; b. Lambert Kikkert, geh. met Trijntje Harmens, uit welken echt vier kinderen geboren werden;
5e Paulus Kikkert, die mede volgt;
6e Jan Kikkert, geh. in 1707 met Antje Heemskerk, Jacobsdochter, uit welken echt o. a. een zoon geboren werd: Jacob Kikkert, geb. 24 Maart 1709, geh. met Dieuwertje Gerrit s, uit welken echt mede kinderen sproten.

 

Abraham Kikkert, voornoemd, geb. in 1671, in 1734 president-schepen van Texel, overleed in 1753. Hij huwde met Maartje Kok, Jansdochter, bij wie hij verwekte:
1e Albert Kikkert, die volgt;
2e Jan Kikkert, geb. in 1711 , geh. met Hendrikje Kooger, Nanningsdochter, die o. a. de ouders waren van: Nanning Kikkert, geb. in 1735, geh. in 1771 met Maartje Schaap, Dirksdochter, waarvan zeven kinderen vermeld worden o. a.: a. Jan Kikkert, geb. in 1760, makelaar te Amsterdam, aldaar overl. 9 Maart 1826, geh. met Harmina Blikman, geb. in 1777, overl. te Amsterdam 21 Aug. 1841 , uit welken echt o. a. geboren werd Dirk Blikman Kikkert, geh. te Amsterdam 27 Dec. 1833 met Johanna Barbara van Raalte; b. Dirk Kikkert, geb. in 1771 , overl. te den Burg op Texel 3 Dec. 1834, geh. in 1793 met Reinoutje Vlaming, geb. in Mei 1771, overl. te den Burg 18 Nov. 1849, uit welken echt nakomelingen sproten;
3e Grietje Kikkert, geb. in 1713, geh. met Jan Vermeulen ;
4e Isaak Kikkert, geb. in 1728, geh. met Maartje Kroon.

 

Albert Kikkert, voornoemd, geh. met Martje de Jong, hadden vier kinderen, o. a.: Pieter Kikkert, geb. in 1736, geh. met Souwtje (Saartjé) Bakker, uit welk huw. zes kinderen sproten, o. a.: Reyer Kikkert, geb. 13 Dec. 1759, geh. met Bregje Boerhorst, wiens zoon: Abram Kikkert, geb. 14 Sept. 1782, notaris op Texel, aldaar overl. 9 Jan. 1836, in 1801 huwde met Hendrina Romans, geb. in 1777, overl. op Texel 23 Sept. 1830. Uit dezen echt sproot voort: Johannes Ludovicus Kikkert, geb. 17 Jan. 1810, notaris op Texel, geh.: eerst te Amsterdam 3 Nov. 1836 met Maria Adriana Judith Coninck Westenber g, geb. in 1818, overl. op Texel 11 Aug. 1860, en daarna te Purmerend de 1 Aug. 1861 met Elisabeih Maria Boom; uit beide huw. sproten kinderen.

 

Paulus Kikkert, tevoren genoemd, geb. 26 Mei 1675, overleed op Texel 6 Nov. 1747. Hij huwde aldaar 2 Aug. 1699 met Antje Kok, Cornelisdochter, er overl. 29 Dec. 1727, bij wie hij dertien kinderen verwekte, o. a.:
1e Albert Kikkert, geb. 9 Mei 1700, geh. met Jannetje Vermeulen, Klaasdochter, uit welk huw. vier kinderen geb. werden;
2e Lammert Kikkert, geb. in 1711, geh. met Geertje Cornelis, bij wie hij drie kinderen verwekte;
3e Pieter Kikkert, die volgt;
4e Paulus Kikkert, geb. in 1716, geh. in 1755 met Hendrikje Mustade, uit welk huw. zes kinderen geb. werden, o. a.: a. Daniel Kikkert, geb. 29 Jan. 1749, geh. met Hendrikje Pruil, die vier dochters hadden; b. Paulus Kikkert, geh. met Martje Meincom, bij wie hij drie kinderen verwekte; c. Meinoutje Kikkert, geh. met Hendrik de Jong;
5e Antje Kikkert, geb. in 1720, geh. met Jacob Hendrik van der Werck.

 

Pieter Kikkert, zoo evengenoemd, geb. op Texel 26 Oct. 1713, huwde aldaar 15 Juni 1739 met Jannetje van der Werf, Hendriksdochter. Zij waren o.a. de ouders van:
1e Paulus Kikkert, geb. en overl. op Texel, had eene dochter: Marretje Kikkert;
2e Marretje Kikkert, geb. en geh. op Texel met N. N. Kramer;
3e Hendrik Kikkert, die
volgt;
4e Antje Kikkert, geh. met N N. Boon;
5e Meynoutje Kikkert, geh. op Texel met Feye Swart;
6e Albert Kikkert, vice-admiraal en commandant-directeur der zeemacht op de Maas,
gouverneur van Curaçao en onderhoorige eilanden, commandeur der orde van de Unie en der Milit. Willemsorde, officier van het Legioen van Eer, overl. op Curaçao 19 Dec. 1819, geh. met Anna Maria van Utrecht; uit hunnen echt ontstond de tak Kikkert Schotborg;

Albert (Lambertsz) Kikkert in het gezin Kikkert-bakker
Albert (Pietersz) Kikkert
in het gezin Kikkert-Van der Werf.
Wie is de echte gouverneur van
Curaçao??
Heeft A.A. Vorsterman van Oijen het mis?

7e Dirk Kikkert, kapitein ter zee, overl. op Suriname;
8e Simon Kikkert, die mede volgt.

 

Hendrik Kikkert, zoo evengenoemd, geb. op Texel in 1750, overleed te Leiden in 1806. Hij huwde aldaar omstreeks 1770 met Catharina Klinkenberg, geb. te Leiden en aldaar overl. in 1837. Uit hunnen echt sproten acht kinderen, o. a.:
1e Johanna Petronella Kikkert, geh. met Jean Franfois Jolly;
2e Pieter Kikkert, die volgt;
3e Marijtje Kikkert, geh. te Leiden met Reinier van Schoonderwaerd;
4e Cornelia Kikkert, geh. te Leiden met Abraham van Kassel;
5e Fije Kikkert, gehuwd;
6e Hendrika Kikkert, geh. te Leiden met Cornelis Westdijk.

 

Pieter Kikkert, zoo evengenoemd, geb. te Leiden 16 Sept. 1775, overleed te Vlaardingen 27 Nov. 1855. Hij huwde te Leiden in 1798 met Catharina Johanna Heyblom, geb. aldaar 24 Juni 1777, overl. te Vlaardingen 14 Sept. 1841 , dochter van Arnoldtis en van Petronella Honkoop, bij wie hij twaalf kinderen verwekte, o. a.:
1e Hendrik Kikkert, die volgt;
2e Petronella Catharina Kikkert, geb. te Leiden 13 Nov. 1799, ongeh. overl. te Vlaardinger-ambacht 26 Juli 1872;
3e Pieter Jacobus Kikkert, geb. te Leiden 9 Aug. 1801 , overl. te Montfoort 24 Aug. 1886, geh. met Adriana Warnaar, geb. te Maassluis 6 Maart 1820, overl. te Vlaardingen 6 Maart 1846; zij waren de ouders van: Adrianus Jacobus Kikkert, geb. te Leiden 24 Nov. 1842, geh. te Nieuwer-Amstel 17 Juni 1870 met Catharina Sophia Margarelha Pyffers, geb. te Amsterdam 25 Nov. 1846, overl. te Haarlem 7 Febr. 1874, dochter van Barend en van Catharina Sophia van Rinsum, uit welken echt drie zoons geboren werden, waarvan twee jong stierven: Pieter Barend Euke Kikkert, geb. 17 Sept. 1872;
4e Reinardus Kikkert, geb. te Leiden 23 Jan. 1803, oud gemeente-secretaris te Vlaardingen, aldaar overl. 15 Febr. 1885, geh.: 1e  met Clazijna Drop, overl. 14 Aug. 1828; 2e  te Brielle 14 Sept. 1831 met Anna Jacoba de Graaff, geb. in 1806, overl. te Vlaardingen 2 Juli 1839; 3e  te Vlaardingen 19 Febr. 1840 met Adriana Jacoba de Graaff, geb. in 1816, overl. te Vlaardingen 7 Juli 1842 en 4e mede te Vlaardingen 1 Nov. 1843 met Hillegonda van Letten van Rossen, geb. aldaar 26 Febr. 1821 , dochter van A. en van Maria Klink; uit het eerste huwelijk werd geboren: a. Petronella Kikkert, geb. te Vlaardingen 9 Juli 1827, geh. aldaar met Hendrik Chrisliaan van Abshoven; uit het tweede huw. o. a.: b. Anna Jacoba Kikkert, geb. te Vlaardingen 2 Febr. 1834, overl. te 's-Gravenhage 12 April 1886, geh. aldaar in 1868 met Willem Cornelis Pontier; c. Johanna Petronella Kikkert, geb. te Vlaardingen 14 Oct. 1835, geh. te Helvoirt (N. Br.) in 1884 met Theod. Straatmaker; d. Paulina Cornelia Kikkert, geb. te Vlaardingen 9 Aug. 1837, geh. aldaar in Oct. 1878 met Johannes Cornelis Maarleveld; uit het derde huw. sproot een zoon, die jong overleed; uit het vierde huw.: e. Maria Kikkert, geb. te Vlaardingen 8 Juli 1844, geh. te Vlaardinger-Ambacht met Willem Corstiaan Prins, van Maassluis; f. Catharina Johanna Kikkert, geb. te Vlaardingen 26 Maart 1846, overl. in Dec. 1886, geh. te Vlaardingen in Aug. 1868 met Pieter Maarleveld; g. Klazina Kikkert, geb. te Vlaardingen 3 Juni 1848; h. Anna Cornelia Kikkert, geb. te Vlaardingen 29 April 1850; i. Hillegonda Kikkert, geb. te Vlaardingen 6 Juni 1852, geh. aldaar in Dec. 1879 met Leonard Karel Haselhorst; j. Adriana Jacoba Kikkert, geb. te Vlaardingen 28 Juli 1854, geh. aldaar in Juli 1879 met Joris Heesterman; k. Reinardus Hendrik Kikkert, geb. te Vlaardingen 15 Aug. 1857; l. Jacomina Johanna Kikkert, geb. te Vlaardingen 1 Nov. 1859, geh. aldaar 2 Sept. 1886 met Jan Riedijk; m. Sophia Frederika Mathilda Kikkert, geb. te Vlaardingen 20 Aug. 1863;
5e Catharina Arnoldina Kikkert, geb. te Schiedam 3 Mei 1804;
6e Sophia Kikkert, geb. te Schiedam 23 Nov. 1805;
7e Paulus Kikkert, geb. te Vlaardingen 26 Oct. 1810, aldaar overl. 12 Febr. 1837, geh. met Cornelia de Bruyn, kinderloos overleden;
8e Pieter Kikkert, geb. te Vlaardingen 12 Juni 1813, overl. te Hoogvliet 30 Dec. 1851, geh.: eerst te Strijen met Elisabeth Romeyn en daarna mede te Strijen met Pietertje Diepenhorst, uit beide huwelijken sproten kinderen;
9e Simon Kikkert, geb. te Vlaardingen 29 Oct. 1815, geh.: eerst met Maria van Boest, van Rotterdam, overl. 6 Nov. 1844, en daarna met Jacoba Hollaar, van Zwartewaal; uit het eerste huwelijk werd geboren: Catharina Johanna Kikkert en uit het tweede huw.: Pieter Kikkert, geb. in Oct. 1852.

 

Hendrik Kikkert, voornoemd, geb. te Leiden 24 Sept. 1798, ontvanger der gemeente Vlaardingen, vice consul van Spanje, overleed te Vlaardingen 5 Sept. 1863. Hij huwde aldaar 29 Mei 1822 met Cornelia Dorsman, geb. te Vlaardingen 22 Maart 1800, aldaar over!. 28 Dec. 1875, dochter van Cornelis en van Ariaantje Schinckelshouck. Uit hunnen echt werden te Vlaardingen tien kinderen geboren, o. a.:
1e Ariaantje Kikkert, geb. 6 April 1823, geh. te Vlaardingen 18 Sept. 1851 met Frederik Willem Braat, geb. te Delft 26 Juni 1822;
2e Pieter Kikkert, die volgt;
3e Catharina Johanna Kikkert, geb. 17 Dec. 1826;
4e Cornelis Kikkert, geb. 17 Dec. 1829, geh.: eerst te Oudewater 5 Juni 1851 met Hermina Montijn, geb. aldaar 3 Aug. 1829, er overl. 5 Jan. 1858, dochter van Dirk en van Aartje van Aken, en daarna te Vlaardingen 25 Juli 1861 met Neeltje Johanna de Vlaming, geb. aldaar 24 Mei 1830, dochter van Wouter en van Meina Bubbezon; uit het eerste huw. sproten vier kinderen, waarvan twee jong stierven, uit het tweede huw. twee zoons, waarvan een jong stierf: a. Cornelia Kikkert, geb. te Oudewater 2 Oct. 1852; b. Aartje Kikkert, geb. te Oudewater 14 Maart 1854; c. Hendrik Kikkert, geb. te Oudewater 30 Aug. 1862;
5e Maria Johanna Kikkert, geb. 8 Nov. 1831, overl. 2 Aug. 1868, geh. te Vlaardingen 27 Oct. 1864 met Arij Voogd, Js.z., geb. aldaar 8 Sept. 1822;
6e Cornelia Kikkert, geb. 27 Jan. 1834;
7e Hendrik Kikkert, geb. 25 Oct. 1837, overl. op reis van Java naar Nederland 14 Maart 1856;
8e Paulus Kikkert, geb. 4 Nov. 1839, lid van den gemeenteraad te Vlaardingen, geh. te Groningen 17 Mei 1864 met Agatha Geertruida Ensing, geb. aldaar, dochter van Jan en van Catharina Jager; uit dezen echt zijn geboren: a. Geertrtuida Catharina Kikkert, geb. te Vlaardingen 28 Febr. 1865; b. Hendrik Kikkert, geb. te Vlaardingen 1 Jan. 1868; c. Johan Cornelis Kikkert, geb. te Vlaardingen 7 Maart 1876.

 

Pieter Kikkert, voornoemd, geb. te Vlaardingen 24 Febr. 1825, oud lid van den gemeenteraad en oud gemeenteontvanger aldaar, lid van de prov. staten van Z.-Holland en van het college voor de zeevisscherij , huwde te Vlaardingen 25 April 1850 met Maartje den Boer, geb. aldaar 18 Mei 1825, dochter van Huibrecht en van Dirkje van Gijn. Uit hunnen echt drie kinderen:
1e Cornelia Kikkert, geb te Vlaardingen 1 Mei 1852, overl. te Pau (Frankrijk) 16 Dec. 1873, geh. te Vlaardingen 29 Aug. 1872 met Mr. Arnout Jan Cornelis Jongejan, die hertr. te Heerenveen met Sjoukje Margaretha Taconis;
2e Hendrik Kikkert, jong overleden;
3e Huibrecht Kikkert, tweelingbroeder met den voorgaande, geb. te Vlaardingen 9 Febr. 1855, geh. te Delft 24 April 1879 met Catharina Adriana van den Ham van Heyst, geb. te Utrecht 29 Nov. 1855, dochter van Adrianus en van Elisabeth Néeltje Johanna Hoogendijk; hunne kinderen, te Vlaardingen geboren, zijn: a. Adriana Kikkert, geb. 9 Aug. 1880; b. Cornelia Kikkert, geb. 4 Mei 1882; c. Martha Kikkert, geb. 13 Sept. 1884.

 

Simon Kikkert, tevoren genoemd, geb. 20 Nov. 1758, overleed op Texel 25 Jan. 1844. Hij huwde 27 Mei 1781 met Marretje Luytzen, geb. 1 Juli 1759, overl. te den Burg 15 Mei 1847. Zij waren de ouders van tien kinderen, o. a.:
1e Klaas Kikkert, had zeven kinderen;
2e Antje Kikkert, geh. op Texel met Cornelis van Daalwijk;
3e Jannetje Kikkert, geh. op Texel met G. C. W. Reinbach;
4e Marretje Kikkert, geh. te Alkmaar met Hermanus Helling;
5e Cornelis Kikkert, die volgt.

 

Cornelis Kikkert, pas genoemd, geb. 4 Nov. 1792, huwde met Aaltje Hellenius, geh. 10 Maart 1816, uit welken echt drie kinderen geboren werden, o. a.:
1e Simon Kikkert, die volgt;
2e Marretje Kikkert, geh. met Adriaan Bremer.

 

Simon Kikkert, zoo even genoemd, geb. 16 Dec. 1820, huwde met Antje Boll, bij wie hij zes kinderen verwekte, o. a.: Cornelis Johannes Kikkert, geb. 24 Maart 1846, kapitein-intendant 21 Sept. 1881 met Anna Maria Margaretha Vigelius, uit welk huwelijk te ’s-Gravenhage Conrad Theodoor Kikkert, geb. 23 Nov. 1882.

 

wpschild-100
wapenschild
in kleur

wpschild-kikket-gearceerd
wapenschild
gearceerd

 

Noten

1) Volgens de familiepapieren had Albert Kikkert slechts drie zonen. In deze opgaven vinden wij opgenoemd zes zonen; zeer mogelijk is 't dat de bekende zonen zijn: Lambert, Albert en Paulus, en de overige kinderen van een zijner broeders.

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen.
Te Groningen bij J.B. Wolters, 1885.

 

Verwijzingen

 

- Familiewapens Kikkert en Blikman-Kikkert
- Familievereniging Kikkert
-
Familiewapens in de Nederlanden

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web stats
web stats

web stats
free website tracker