III

b-

-

gezin 1
gezin 2

notariŽle akte

Andries VOSSEVELD
geb Nieuw Helvoet 19.12.1798
ged Hellevoetsluis 23.12.1798
ber zeilmakersknecht (1826), zeilmaker, (1837),
vicecommandeur der zeilmakers (1838), commandeur der zeilmakers op de werf der marine (1848, 1850)
overl
tr 1 Hellevoetsluis 12.07.1821
akte nr 8
Maertje Maria van der PRIEM
geb Hellevoetsluis 1779
ber
overl Hellevoetsluis
02.09.1826
aangiftedatum Hellevoetsluis 2 september 1826 akte nr 73
tr 2 Hellevoetsluis 01.07.1830
akte nr 15
Cattrijna Jannetje MOSCH (Katharina Jannetje MOS)
geb Hellevoetsluis 1798
ber
overl
Hellevoetsluis 17.10.1865
aangiftedatum Hellevoetsluis 19 oktober 1865 akte nr 96
Cattrijna Jannetje Mosch is weduwe van Harmanus Heijmans

 

Gezin VOSSEVELD - MOSCH

Het gezin woonde te Hellevoetsluis

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

IV

a

Eva Pieternella VOSSEVELD
geb Hellevoetsluis
16.04.1832
aangiftedatum Hellevoetsluis 17 april 1832 akte nr 28
vader: Andries Vosseveld
moeder: Katrina Jannetje Mos

ber

overl
Amsterdam 11.03.1891
tr Hellevoetsluis 11.10.1849
akte nr 30
Abraham STAALMAN
geb Amsterdam 01.05.1821
ber
koperdraaier, hoofdmachinist bij de Marine te Hellevoetsluis en Den Helder en leraar aan de machinistenschool te Amsterdam
overl Amsterdam
01.10.1889

acht kinderen

IV

b

Catharina Jannetje VOSSEVELD
geb Hellevoetsluis 28.06.1837
aangiftedatum Hellevoetsluis 30 juni 1837 akte nr 52
vader: Andries Vosseveld
moeder: Katrina Jannetje Mos

ber
overl
Den Helder 23.02.1922
tr Hellevoetsluis 23.08.1856
akte nr 20
Gerrit STAALMAN
geb Edam
05.08.1824
ber gezagvoerder op de grote vaart, baas zeilmaker bij de Marinewerf Den Helder
overl Amsterdam
13.10.1917
begr Huisduinen

twaalf kinderen

IV

c

Jacoba VOSSEVELD
geb Hellevoetsluis 12.01.1840
aangiftedatum Hellevoetsluis 13 januari 1840 akte nr 4
vader: Andries Vosseveld
moeder: Katrina Jannetje Mos

ber
overl Alkmaar 21.03.1910
tr 1 Den Helder 01.04.1868
akte nr 31
Cornelis van der BOOM
geb Medemblik 1828
vader: Fredrik van der Boom
moeder: Elisabeth Gerrits
ber bootsman Marine
overl Den Helder? voor april 1889
tr 2 Alkmaar 11.04.1889
akte nr 23
Maarten LAK
geb Medemblik 27.10.1842
ber huisschilder
overl Alkmaar 09.11.1920
Maarten is weduwnaar van Antje Luken

Jacoba verhuist 3 april 1889 van Den Helder naar Alkmaar

IV

d

Otje VOSSEVELD
geb Hellevoetsluis 20.03.1842
aangiftedatum Hellevoetsluis 21 maart 1842 akte nr 29
vader: Andries Vosseveld
moeder: Catharina Jannetje Mos

overl Hellevoetsluis 23.04.1852
aangiftedatum Hellevoetsluis 24 april 1852 akte nr 37
vader: Andries Vosseveld
moeder: Catharina Jannetje Mos

-

- Genealogie van Eva Pieternella Vosseveld
- Wazamar archief

NotariŽle akten

Andries Vosseveld kommandeur der zeilmakers op de werf der marine wonende Hellevoetsluis schuldig aan Johannes van Persijn gepensioneerd scheepstimmerman bij de marine 1300 gld wegens gereed geld. Waarborg een huis en erf binnen Hellevoetsluis aan de westzijde van de Molenstraat, kad. bek. als een huis met 1 roede 8 ellen erf nr 124, aan schuldenaar in eigendom opgekomen bij proces-verbaal van openbare verkoping op 24/01/1850 door zelfde nts opgemaakt en onbelast.

Aktenummer:

 

57

Aktedatum:

 

04/04/1850

Naam notaris:

 

Pieter van Andel

Aard van de akte:

 

schuldbrief

Toegangsnummer:

 

110 Notarissen

Inventarisnummer:

 

0057

 

Johannes van Persijn gepensioneerd scheepstimmerman wonende Hellevoetsluis als gemachtigde van Arij van der Voort schrijnwerker wonende Rotterdam die handelde als gemachtigde van zijn vrouw Maria van Noordwijk, Geertruida van Noordwijk zonder beroep gehuwd met Adrianus Izaak Hoogendam loodwitmakersbaas wonende Rotterdam, Bernardus van Noordwijk hovenier, Koenraad van Noordwijk hovenier, Elizabeth Kornelia van Noordwijk zonder beroep gehuwd met Jan Willem Putter particulier, Arie van Noordwijk hovenier, allen wonende Rotterdam en Simon van Noordwijk uitdrager wonende in de Breedstraat te Rotterdam, enig nagelaten kind van wijlen Pieter van Noordwijk die een broer was van gemelde Geertruida, Bernardus, Koenraad, Elisabeth Kornelia, Arie en Maria van Noordwijk en geweest de enige kinderen van wijlen Arie van Noordwijk en Anna Buurman, gewoond hebbende en overleden binnen Rotterdam, welke Anna Buurman is geweest de enige volle zuster van de na te melden overleden Kornelis Buurman, Karel Buurman timmermansknecht wonende Puttershoek, Adrianus Buurman korenmolenaarsknecht wonende Rotterdam enige nagelaten kinderen van wijlen Bernardus Buurman overleden binnen īs-Gravendeel en in zijn leven enige zoon van Adrianus Buurman die een broer van halven bedde was van bedoelde Kornelis Buurman en als zodanig met de mede gemelde Arie van der Voort enige tot dusver bekende broeders en zusters afstammelingen van de gemelde Kornelis Buurman en als zodanig enige bevoegden om op te treden als vermoedelijke erfgenamen voor de ene helft der nalatenschap van de na te vermelden Annetje Bruigom weduwe Kornelis Buurman en Johannes van Persijn voornoemd als gemachtigden
A van Anthonij Zwank werkman wonende Alblasserdam voor zich zelve en als meerderj. zoon van Jannetje van den Muizenberg uit haar huwelijk met Pieter Zwank en als zodanig volle neef van Jannetje Bruijgom en met zijn nader te noemen volle broer Johannes Zwank en Pieter Kraaijeveld enig kind van zijn mede nader te noemen overleden volle zuster Pietertje Zwank enige afstammelingen van genoemde Jannetje van den Muizenberg en
B van Mees Boer, arbeider, wonende Sliedrecht als benoemde voogd over Pieter Kraaijeveld geb. Sliedrecht 14/05/1829 uit het huwelijk van Dirk Kraaijeveld en voorbedoelde Pietertje Zwank ald overl. eerst gemelde op 21/12/1843 en laats gemelde op 04/06/1829 en 6e van Willem Kraaijeveld arbeider wonende Sliedrecht als toeziend voogd over genoemde minderjarige, Jean de Rouville procureur wonende Brielle in zijn kwaliteit
A als bewindvoerder alleen over de rechten en goederen uit de nalatenschap der nader te vermelden Jannetje Bruigom toekomende aan de afwezige Johannes Zwank vroeger gewoond hebbende te Noordeloos en
B als gemachtigde van Willem Kraaijeveld arbeider wonende Sliedrecht als toeziend voogd over genoemde minderjarige Pieter Kraaijeveld, welke met de mede gemelde Anthonij Zwank en Johannes Zwank zijn de enige afstammelingen van Jannetje van den Muisenberg uit haar huwelijk met wijlen Pieter Zwank, te zamen de enige bekende erfgenamen voor de wederhelft der nalatenschap van Jannetje Bruijgom gewoond hebbende Hellevoetsluis en ald. overleden 14/06/1849 en Katharina Jannetje Mos vroeger gehuwd geweest met Hermanus Heijmans en thans gehuwd met
Andries Vosseveld commandeur der zeilmakers wonende Hellevoetsluis.
Zij verkopen in het openbaar een huis en erf gelegen te Hellevoetsluis aan de westzijde van de Molenstraat, kad. bek. als een huis met 1 roede 8 ellen erf nr 123.
Hoogste bieder Johannes van Persijn voornoemd de massa op 1750 gld voor zich of nader te noemen meester.
Volgende akte 24/01/1850 nr 10. Het perceel wordt opnieuw opgehangen, afgeslagen en gemijnd door Andries Vosseveld commandeur der zeilmakers op de werf der marine te Hellevoetsluis op 1970 gld, voor welk bedrag het wordt gegund.

Aktenummer:

 

4

Aktedatum:

 

17/01/1850

Naam notaris:

 

Pieter van Andel

Aard van de akte:

 

veiling

Toegangsnummer:

 

110 Notarissen

Inventarisnummer:

 

0057

 

bronnen:

- Genlias
- Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg

Voor reacties