III

 

gezin

Klaas Benjamins STEGINGA (STEGENGA)
geb Wijckel 31.12.1799
ber timmerman
overl Gaasterland 02.05.1865
aangiftedatum 3 mei 1865, akte nr. 29
tr Gaasterland 06.06.1823 akte nr. 12
Jantjen Tjittes
(Jantje Tietjes) van MULDER (van der MOLEN)
geb Workum 20.08.1800
vader : Tietje Romkes van der Mulder
moeder: Antje Piers

ber
overl Gaasterland 03.04.1876

 

Gezin STEGINGA - Van MULDER

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

IV

a

Maaike Klazes STEGINGA
geb
Gaasterland 09.12.1823
aangiftedatum 10 december 1823, akte nr. 100
vader : Klaas Benjamins Steginga
moeder: Jantje Tjittes van Mulder

ber
overl
Sloten 14.10.1856
aangiftedatum 16 oktober 1856, blad nr. 6
dochter van Klaas Benjamins Steginga en Jantje Tjittes van der Meulen
tr 1 Gaasterland 21.01.1846
Johannes Gerrits ALBADA
geb Oudemirdum 1814
vader: Gerrit Pieters Albada
moeder: Wibbe Johannes Bouwmans

ber
overl Gaasterland 04.05.1849
tr 2 Doniawerstal 16.05.1851
Roelof Franzes van HES
geb Sloten 30.12.1816
vader: Frans Roelofs van Hes
moeder: Hinke Uilkes van der Wal

ber
overl Sloten 08.10.1903

 

IV

b

Antje STEGINGA
geb
Gaasterland 05.03.1826
aangiftedatum 7 maart 1825, akte nr. 25
vader : Klaas Benjamins Steginga
moeder: Jantje Tjittes van Mulder

overl

 

IV

c

Benjamin STEGINGA
geb
Gaasterland 05.12.1826
aangiftedatum 6 december 1826, akte nr. 84
vader : Klaas Benjamins Steginga
moeder: Jantje Tjittes van Mulder

overl

 

IV

d-
-

Tjitte Klazes STEGENGA (Tjitte Klaaszes STEGINGA)
geb
Gaasterland 19.11.1828
aangiftedatum 20 november 1828, akte nr. 78
ber
overl Lemsterland 12.06.1905

aangiftedatum 13 juni 1905, akte nr. 48
begr
tr 1 Wijckel 22.05.1853
akte nr 12
Pietertje Pieters ROSKAM
geb Gaasterland 10.08.1830

aangiftedatum 10 augustus 1830, akte nr. 56
vader: Pieter Hanzes Roskam
moeder: Sjudje Jans van der Meer

ber
overl Gaasterland 13.11.1859

aangiftedatum 14 november 1859, akte nr. 112
tr 2 Lemsterland 23.03.1862 akte nr 7
Marijke Roelofs WEVER
geb
Schoterland (mairie Sintjohannesga) 02.07.1816
aangiftedatum 2 juli 1816, blad nr. 16
vader: Roelof Wolters Wever
moeder:
Annigjen Geerts Bos
ber
overl
Lemsterland 01.10.1898
aangiftedatum 3 oktober 1898, akte nr. 76

gezin 1
gezin 2

IV

e

Benjamin Klazes STEGENGA
geb
Gaasterland 18.10.1830
aangiftedatum 18 oktober 1830, akte nr. 81
vader : Klaas Benjamins Stegenga
moeder: Jantje Tjittes van Mulder

overl Gaasterland 22.06.1837

 

IV

f

Aaltje Klazes STEGENGA
geb
Gaasterland 11.04.1833
aangiftedatum 12 april 1833, blad nr. 19
vader : Klaas Benjamins Stegenga
moeder: Jantje Tjittes van Mulder

ber
overl
tr Gaasterland 07.05.1856
Tjietje Sieger SMINK
geb Gaasterland 21.06.1834
vader: Sieger Alberts Smink
moeder: Grietje Tjietjes Roskam

ber
overl

Negen kinderen

IV

g

Antje Klazes STEGENGA
geb
Gaasterland 06.05.1835
aangiftedatum 7 mei 1835, blad nr. 21
vader : Klaas Benjamins Stegenga
moeder: Jantje Tjittes van Mulder

ber
overl Gaasterland 10.11.1859

 

IV

h

Popke Klazes STEGENGA
geb Wijckel 14.03.1837
aangiftedatum 15.03.1837, blad nr. 15
vader : Klaas Benjamins Stegenga
moeder: Jantjen Tjittes van Mulder

ber timmerman
overl Wijckel 10.12.1909
tr Gaasterland 20.01.1861
akte nr. 1
Nieske Ykes GROEN
geb Langweer 24.02.1836
aangiftedatum 25.02.1836, akte nr. 11
ber
overl Oudemirdum 20.09.1922

gezin

IV

i

Benjamin Klazes STEGENGA
geb
Gaasterland 18.09.1840
aangiftedatum 19 september 1840, blad nr. 42
vader : Klaas Benjamins Stegenga
moeder: Jantjen Tjittes van der Molen

ber
overl Gaasterland 11.03.1855

 

IV

j

Lieuwe Klazes STEGENGA
geb
Gaasterland 09.01.1843
aangiftedatum 11 januari 1843, blad nr. 3
ber
overl voor 1932
tr Gaasterland 17.05.1868
akte nr 27
Margje (Margjen) Welmers HOGEVEEN (HOOGEVEEN)
geb
Weststellingwerf 08.07.1839
aangiftedatum 9 juli 1839, akte nr. 161
vader: Welmer Thymens Hogeveen
moeder: Martje Klazes Bles
ber
overl
Gaasterland 17.02.1932
aangiftedatum 17 februari 1932, akte nr. 10

gezin

- Genealogie van Hotze Popkes Stegenga
-
Wazamar archief

 

NotariŽle akten

1831 Balk, notaris W. J. Hemsing

Inv. nr. 007006 repertoire nr. 73 d.d. 14 oktober 1831

Inventaris

- Benjamin Herres Steginga, huisman te Wijckel, weduwnaar van Maaike Klazes de Jong als vader van en voogd over Herre en Harmen Benjamins Steginga
- Jan Obbes de Jong, huisman te Sondel, executeur testamentair, tevens als toeziend voogd
- Hans Paulus van der Woude, kastelein te Sondel, executeur testamentair
- Feikjen Arjens de Jong, erflater
- Feike Benjamins Steginga, boerenknecht te Wijckel
- Klaas Benjamins Steginga, timmerman te Wijckel
- Aaltje Benjamins Steginga te Wijckel, gehuwd met Eeldert Tjietjes Roskam
- Berber Klazes de Jong, winkelier te Sloten, weduwe van Jelle Piers Hornstra
- Arjen Klazes de Jong, timmerman te Kuinre

 

1832 Balk, notaris W. J. Hemsing

Inv. nr. 007006 repertoirenrs. 82 en 1 d.d. 20 december 1832

Provisionele en finale toewijzing

Betreft de verkoop van zathe en landen te Wijckel, koopsom fl. 7306

- Benjamin Herres Steginga, huisman te Wijckel, weduwnaar van Maaike Klazes de Jong, verkoper, tevens als vader van en voogd over Harmen Benjamins Steginga
- Klaas Benjamins Steginga, timmerman te Wijckel, verkoper
- Aaltje Benjamins Steginga te Wijckel, gehuwd met Eldert Tjietjes Roskam, verkoper en koper
- Feike Benjamins Steginga, huisman te Wijckel, verkoper
- Herre Benjamins Steginga, boerenknecht te Wijckel, verkoper en koper
- Arjen Klazes de Jong, timmerman te Kuinre, verkoper
- Berber Klazes de Jong, winkelier te Sloten, weduwe van Jelle Piers Hornstra, verkoper
- Jan Obbes de Jong, verkoper
- Feikjen Arjens de Jong, erflater
- Klaas Benjamins Steginga, timmerman te Wijckel, koper
- Simon Doedes Breuning, med. doctor te Sloten, koper
- Jelle Meinesz, ontvanger der belastingen te Balk, koper
- Pier Jacobs Leffertstra, huisman te Oudemirdum, borg

 

1834 Balk, notaris W. J. Hemsing

Inv. nr. 007007 repertoire nr. 29 d.d. 3 april 1834

Verkoping

Betreft de verkoop van roerende goederen

- Klaas Benjamins Steginga, timmerman te Wijckel, verkoper
- Aaltje Benjamins Steginga te Wijckel, gehuwd met Eeldert Tjietjes Roskam, verkoper
- Feike Benjamins Steginga, huisman te Wijckel, verkoper, tevens als voogd over Harmen Benjamins Steginga
- Benjamin Herres Steginga, in leven gehuwd met Maaike Klazes de Jong, erflaters
- Jan Obbes de Jong, huisman te Tacozijl als toeziend voogd
- Herre Benjamins Steginga, werkman te Wijckel, verkoper

 

1834 Balk, notaris W. J. Hemsing

Inv. nr. 007007 repertoire nr. 55 d.d. 12 mei 1834

Verkoping

Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 228

- Klaas Benjamins Steginga, timmerman te Wijckel, verkoper en koper
- Aaltje Benjamins Steginga te Wijckel, gehuwd met Eeldert Tjietjes Roskam, verkoper
- Feike Benjamins Steginga, huisman te Wijckel, verkoper, tevens als voogd over Harmen Benjamins Steginga
- Benjamin Herres Steginga, in leven gehuwd met Maaike Klazes de Jong, erflaters
- Jan Obbes de Jong, huisman te Tacozijl als toeziend voogd
- Herre Benjamins Steginga, werkman te Wijckel
- Popke Herres Steginga, huisman te Sondel, koper
- Hessel Iemkes Donker, huisman te Sondel, koper
- Wabe Pieters de Vries, huisman te Wijckel, koper
- Jan Jans Monkelbaan, boer te Sondel, borg
- Harmen Jolles Landman, boer te Wijckel, borg

 

1834 Balk, notaris W. J. Hemsing

Inv. nr. 007007 repertoire nr. 65 d.d. 10 juli 1834

Royement, akte niet aanwezig

- Berber Klazes de Jong, winkelier te Sloten, weduwe van Jelle Piers Hornstra
- Klaas Benjamins Steginga, timmerman te Wijckel
- Aaltje Benjamins Steginga te Wijckel, gehuwd met Eeldert Tjietjes Roskam
- Feike Benjamins Steginga, huisman te Wijckel als voogd over Harmen Benjamins Steginga
- Benjamin Herres Steginga, in leven gehuwd met Maaike Klazes de Jong, erflaters
- Herre Benjamins Steginga, werkman te Wijckel

 

1835 Balk, notaris W. J. Hemsing

Inv. nr. 007007 repertoire nr. 51 d.d. 21 mei 1835

Koopakte

Betreft de verkoop van enige stukken land te Wijckel, koopsom fl. 504

- Klaas Benjamins Steginga, werkman te Wijckel, verkoper
- Aaltje Benjamins Steginga te Wijckel, gehuwd met Eeldert Tjietjes Roskam, verkoper
- Herre Benjamins Steginga, winkelier te Wijckel, verkoper
- Pier Jacobs Leffertstra, huisman te Oudemirdum, koper

 

1861 Balk, notaris G. Zandstra

Inv. nr. 007032 repertoire nr. 120 d.d. 16 december 1861

Verkoop van erfrecht


- Antje Annes Dokter te Oudehaske, gehuwd met Jan Haayes Mot, verkoper
- Gettje Annes Dokter te Oudehaske, weduwe van Klaas Zwier, verkoper
- Feike Benjamins Stegenga te Wijckel, weduwnaar van Jantje Annes Dokter, koper

 

1865 Balk, notaris L. H. Potma

Inv. nr. 007038 repertoire nr. 15 d.d. 23 februari 1865

Koopakte


Betreft de verkoop van een huis met erf en tuin te Wijckel, koopsom fl. 400

- Klaas Benjamins Steginga te Wijckel, verkoper
- Harmen Benjamins Stegenga te Wijckel, verkoper
- Herre Benjamins Stegenga te Wijckel, verkoper
- Aaltje Benjamins Stegenga te Wijckel, weduwe van Eeldert Tjietjes Roskam en weduwe van Pieter Luites Hoekstra, verkoper
- Maria Eelderts Roskam te Wijckel, verkoper

 

bronnen:

- Nationaal Archief Den Haag
- Tresoar

Internet:

- Tresoar

Voor reacties