19

38
--

39

gezin 1
gezin 2

Pieter Hendriks POSTHUMUS
geb Schiermonnikoog 17.07.1805
ber arbeider, grofsmid, gemeentesecretaris
overl Schiermonnikoog 24.11.1881
tr 1 Schiermonnikoog 27.10.1839
akte nr 7
Jantje Jans GODSCHALK
geb Dokkum 1815
overl Schiermonnikoog 19.03.1844
aangiftedatum 19 maart 1844, blad nr. 2
tr 2 Schiermonnikoog 15.09.1847
akte nr 9
Jacoba Jans GODSCHALK
geb Dokkum 18.11.1821
overl Schiermonnikoog 31.12.1867
aangiftedatum 31 december 1867, akte nr. 10

 

Overlijdensakte Pieter Hendriks Posthumus

bron:

Burgerlijke Stand van Schiermonnikoog 1881 Akte nr 14

In het jaar een duizend acht honderd een en tachtig, den vijfentwintigsten dag der maand November, zijn voor ons ondergeteekende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Schiermonnikoog, provincie Friesland, gecompareerd: Jan Fransberg, oud zesenzeventig jaren, van beroep Gemeentebode en Dirk Verwer, oud zevenenveertig jaren, ven beroep veldwachter, beide wonende te Schiermonnikoog en aan den overledene vreemd.
Welke ons verklaard hebben, dat Pieter Posthumus oud zes en zeventig jaren, geboren en wonende te Schiermonnikoog, Zoon van Hendrik Nannings Posthumus en Susanna Pieters Crook, beide overleden, weduwnaar van Jantje Jans Godschalk en later van Jacoba Jans Godschalk.
Op den vierentwintigsten der maand November des middags ten twaalf ure, is overleden; en hebben wij deze acte aan de aangevers voorgelezen en is dezelve door ons en de comparanten onderteekend.

 

- Genealogie van Rinske Posthumus
-
Wazamar archief
- Genlias  
 

Voor reacties
Walter Andreas Groen