III

692
=
740

693
=
741

gezin

 

 

NotariŽle akte

Cornelis Huybertsz. van MAASWINKEL
geb
Beusichem 21.12.1710
ber
overl
Geervliet 23.04.1743
begr Geervliet
otr Ouderkerk aan de IJssel 20.08.1734

tr
Ouderkerk aan de IJssel 12.09.1734
Maria Ariensd. RIJCKAART
ged
Ouderkerk aan de IJssel 17.06.1708
ber

overl

 

Gezin Van MAASWINKEL - RIJCKAART

Het gezin woonde te Geervliet

bronnen

gen

kw

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

IV

346
=
370
347
=
371

a

Huijbregt van MAASWINKEL
geb Geervliet 21.06.1740
ged Geervliet 26.06.1740
ber klerk
begr Vlaardingen 14.10.1800
otr Vlaardingen 31.10.1765
tr Vlaardingen 17.11.1765
Maria BUITEWEG
ged Vlaardingen 15.04.1742
ber
begr Vlaardingen 27.04.1805

gezin

- Genealogie van Huijbregt van Maaswinkel
- Wazamar archief

bronnen:

- Stadsarchief Vlaardingen - Isis
-
Streekarchief Voorne Putten en Rozenburg

 

NotariŽle akte

Datum:
11/08/1736

Notaris:
Pieter de Graeff Isaaksz

Aard van de akte:
testament

Regest:
Mutueel testament van Kornelis Maaswinkel en Maria Rijkhart, echtelieden wonend te Geervliet. Seclusie weeskamer. Getuige Pieter van der Lucht.

Trefwoorden:
Rijkaard

Inventarisnummer:
1046

Nummer van de akte:
 

Voor reacties