II

 

gezin

Jan Jacobs KARST (CARST)
ged Schiermonnikoog 14.10.1756
vader: Jacob Jans Karst
moeder: Leentje Jans Bakker

ber stuurman
overl Schiermonnikoog voor 1810
tr Schiermonnikoog 30.01.1780
DTB Herv. nr: 588
Catharina (Catrina) Pieters KROOK
ged Groningen 09.03.1755
overl Schiermonnikoog 11.03.1835
aangiftedatum 11 maart 1835, blad nr. 2

 

Gezin K(C)ARST - KROOK

Het gezin woonde te Schiermonnikoog

bronnen

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

III

a

Jacob Jans KARST
ged Schiermonnikoog 17.07.1781
overl

 

III

b

Pieter Jans KARST
ged Schiermonnikoog 22.02.1784
ber
overl Groningen 02.05.1823
tr
Gesina Hindriks
geb
vader:
moeder:

overl

gezin

III

c

Anna Jans KARST
ged Schiemonnikoog 20.08.1786
ber
overl Schiermonnikoog 19.03.1866
aangiftedatum 20 maart 1866, akte nr. 3
tr 1 Schiermonnikoog
Foppe Harmanus VISSER
geb Schiermonnikoog 22.10.1781
vader: Harmanus Jannekes Visser
moeder: Zijtje Jans

ber varensgezel
overl Schiermonnikoog 02.12.1817

aangiftedatum 2 december 1817, blad nr. 5
tr 2 Schiermonnikoog 20.04.1820 (akte nr 3)
Cornelis Lammerts WIELEMA
geb 1787
vader: Lammert
moeder:

ber
overl
Schiermonnikoog 14.01.1831
aangiftedatum 15 januari 1831, blad nr. 1

 

III

d

Annigje Jans CARST
ged Schiermonnikoog 07.10.1788
ber
overl
Dokkum 05.10.1846
aangiftedatum 8 oktober 1846, blad nr. 18
tr Dockum 22.09.1811 (akte nr 10)
Lieuwe van AALSUM
ged Dockum 14.11.1785
vader:
moeder:
ber koekebakkersknegt
overl

 

III

e

Harmina Jans KARST
ged Schiermonnikoog 24.11.1791
ber
overl Schiermonnikoog 20.01.1876
aangiftedatum 22 januari 1876, akte nr. 1
tr Dokkum 08-07-1820
Tjalling Tjallings de JONG
ged Sneek 09.06.1797
vader: Tjalling de Jong
moeder: Janke Sierks Sillaard

ber bakker
overl
Schiermonnikoog 06.01.1846
aangiftedatum 7 januari 1846, blad nr. 1

 

- Genealogie van Susanne Pieters Krook
-
Wazamar archief

bronnen:

- Genlias
 

Voor reacties