GenealogieŽn

Genealogie van Robijn Wiebes FEENSTRA

 

 


Genealogie
van
foto36-80.gif
Robijn Wiebes Feenstra

Inhoud
Voornamen
Gezinnen
Meer

Verwijzingen

Voor reacties

 

 

Voornamen

 

Aebele Douwes
Age Robijns
Aise Douwes
Akke Wiebes
An
An
Anne
Anne Douwes
Anskjen Douwes
Antje Douwes
Attje
Botte Douwes
Dieuwke Douwes
Douwe
Douwe
Douwe
Douwe Johannes
Douwe Oenes
Douwe Meinses

Douwe Robijns
Douwe Wiebes
Douwe Wiebes
Elisabeth
Frederik Robijns
Fokje
Fokjen Johannes
Fokjen Meinzes

Fokjen Oenes
Gelske
Grietje

Grietje Douwes
Grietje Johannes
Grietje Robijns
Hebeltje

Hendrik
Hendrik
Hendrik
Hendrik

Jacoba
Jacob Douwes
Jan

Jan
Jan Johannes
Jan Oenes

Jantje Johannes
Jelle
Jelle
Jeltje
Jeltje
Johanna Cornelia
Johannes
Johannes
Johannes
Johannes
Johannes
Johannes
Johannes Douwes
Johannes Oenes
Johannes Robijns
Johanneske
Johanneske Douwes
Johanniske
Klaaske
Lindy
Liskjen Johannes
Lourens

Luitjen
Luitjen
Luuts
Luuts Rense
Maarten
Marijke Douwes
Margaret
Margje Meinzes

Maria Hendrika
Marijke Wiebes
Marten
Marten Douwes
Martijn-Adriaan
Martjen Wybes
Meinse Douwes
Meinse Robijns

Minke Robijns
Murkje
Murk Wiebes
Neeltje

Neeltje Douwes
Njaenken
Oene Douwes
Peter
Pieter Hendrik
Rinze Robijns
Robert
Robert-Jan
Robijn
Robijn
Robijn
Robijn
Robijn Wiebe
Robijn Wybes
Stephanie
Sara Sophie
Siebren
Siemen
Siementje
Sjuttje
Sjuttje
Tania Wilhelmina
Thomas Christiaan
Tjal
Trijntie Wiebes
Tryntje
Wiebe
Wiebe
Wiebe Douwes
Wiebe Robijns
Wijbe Douwes
Willemke Douwes
Willemke Robijns
Wybe Jacobs
Yke Douwes

 

 

 

 


© WAZAMAR
sinds 1995