93

744


745

gezin

Pieter Willemsz DROPPERT
ged Vlaardingen 26.12.1713
get: Pieter de Hoy, Catharina Houdt
ber timmerman *
overl Vlaardingen 00.09.1750
otr Vlaardingen 25.05.1736
tr Vlaardingen 10.06.1736
Maria van DUIJN *
ged Vlaardingen 21.12.1717
vader: Huibregt van Duijn
moeder:
Catharina van der Endt
ber
overl Vlaardingen
begr Vlaardingen 00.01.1772

ht-pieter-744

 

ht-maria-745

Gezin DROPPERT - Van DUIJN

Het gezin woonde te Vlaardingen

bronnen

gen

kw

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

IV

372

373

a

Willem DROPPERT
ged Vlaardingen 07.04.1737
get: Goris Valkenburg, Johanna Droppert
ber sjouwer
overl Vlaardingen 00.08.1792
tr Vlaardingen 27.04.1760
Maria de HOOGH
ged Wateringen 27.05.1736

vader: Leendert Cornelisz de Hoogh
moeder: Neeltje Simonsdr Pruijmeboom

ber
overl Vlaardingen 00.08.1792

gezin

IV

 

b

Huijbrecht DROPPERT
ged Vlaardingen 07.05.1739
get: Hubregt van Duin (man en vrouw) Kaatje (Catharina van den Endt)
ber metselaar, grafmaker, gildebroeder en hoofdman van het metselaarsgilde, regent Hervormd Weeshuis (1795-1801)
overl Vlaardingen 22.09.1818
begr Vlaardingen op het koor van de Grote kerk
tr 1 Vlaardingen 20.06.1761
Grietje (Margaretha) van den BERG
ged
Vlaardingen 0.09.1761
vader: Machiel van den Berg
moeder:
Krijna (Goosse) van Watering
ber
begr
Vlaardingen 00.11.1787
tr 2 Vlaardingen 06.02.1789
Jacoba BOON
geb
De Hoorn, bij Delft
ged Delft 19.08.1756

vader: Tjerk Boon
moeder:
Cornelia Klasson (Closon)
ber regentes Weeshuis (1795-1801)
overl
Vlaardingen 26.06.1827

gezin 1
gezin 2

IV

 

c

Arij DROPPERT
ged Vlaardingen 1741
ber
veldwachter
overl

begr Vlaardingen 00.06.1796

tr -- 1765
Reijnoutje van de VELDEN
ged
vader:
moeder:
ber
overl
begr Vlaardingen 00.12.1791

gezin

IV

 

d

Elisabet DROPPERT
ged Vlaardingen 19.05.1743
get: Hubregt van Duin, Maria de Wit
ber
overl

begr Vlaardingen 00.05.1793

tr Vlaardingen
03.12.1769
Adrianus BORSBOOM
ged
Vlaardingen 25 mei 1744
vader: Willem Borsboom
moeder:
Dirkje Jansd. van der (H)Aar(dt)
ber zeeman
overl
Vlaardingen 13 jun 1813

 

IV

 

e

Catarina DROPPERT
ged Vlaardingen 11.08.1745
get: Hubregt van Duin, Catharina van den Endt
ber
overl
begr Vlaardingen 00.05.1770
tr Vlaardingen
22.11.1767
Gerrit NIJHOFF (NIEHOF)
ged
Vlaardingen 25.12.1739
vader: Johannes Barentsz. Nijhoff
moeder:
Hadewij van Nimwegen
ber verver, glazenmaker
overl
Vlaardingen 12.09.1813

 

IV

 

f

Barent DROPPERT
ged Vlaardingen 09.03.1748
get: Jan de Wit, Alida Immerseel, Maria de Wit
ber
overl
tr
Vlaardingen 30.04.1769
Willemina ADMIRAAL
ged
Vlaardingen 22.03.1747
vader: Simon Admiraal
moeder:
Annetje van Drongelen
ber
overl

dit echtpaar vertrekt op 4 april 1772 naar Schipluiden

IV

 

g

Joannes DROPPERT
ged Vlaardingen 02.08.1750
get: Hubregt van Duin, Catharina van den Endt
ber
overl Vlaardingen 1806

 

- Genealogie van Katharina Droppert
-
Wazamar archief

 

Een timmerman maakt ook wel eens wat mee.

Pieter Droppert was als timmerman getuige van een fikse ruzie tussen timmerlieden (die in opdracht van de kerkeraad zitplaatsen aan het installeren waren) en een zekere Abraham van der Linden, een meester zeilmaker.
Deze van der Linden was het kennelijk niet eens met het beleid van de kerkeraad ten aanzien van het installeren van de zitplaatsen en probeerde in het bijzijn van de timmerlieden de zitplaatsen te vernielen. Dit onder het uiten van de dreigende woorden: “die hem zulks wilde beletten, het was wie het was, hij die door de kerk zoude donderen”. 
 

Na een gedegen onderzoek - inclusief notariële akte, waaraan deze gegevens zijn onttrokken – vind men in de notulen van januari 1746 een keurig schriftelijke verontschuldiging van Abraham van der Linden voor zijn wangedrag. 

 

 

 

Maria van DUIJN
ged Vlaardingen 21.12.1717
vader: Huibregt van Duijn
moeder:
Catharina van der Endt
ber
overl Vlaardingen
begr Vlaardingen 00.01.1772
otr Vlaardingen 25.05.1736
tr Vlaardingen 10.06.1736
Pieter Willemsz DROPPERT
ged Vlaardingen 26.12.1713
get: Pieter de Hoy, Catharina Houdt
ber timmerman
*
overl Vlaardingen 00.09.1750
tr 2 Vlaardingen 1753
J. SAPPIER van KOCKENGE
ged
vader:
moeder:
ber
overl

 

bronnen:

- Vlaardingen - isis

 

Voor reacties