WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 Genealogisch
Vademecum

Inhoud

Wat is
genealogie


Items

Encyclopedie

Trefwoorden

Voor reacties

 

Wat is Genealogie?

 

 

 

"De wetenschap der op afstamming berustende betrekkingen tussen mensen"
(Otto Forst Battaglia (1948), Zwitserse genealoog)

 

Genealogie als wetenschap

Genealogie als hulpwetenschap

Genealogie als hobby

 

de (hulp)wetenschap die zich bezighoudt met familiegeschiedenis.
Andere woorden voor genealogie zijn: familiekunde, geslacht- of geslachts(reken)kunde, sibbekunde, stamboomonderzoek.

 

 

Genealogie als wetenschap

Wetenschap heeft een doelstelling, een methode en een systematische kennisoverdracht om die methode te ontwikkelen.
Genealogen hadden een eigen methodiek van gegevens verzamelen, op hun waarde te schatten en te verwerken in een (eigen) systeem. Een wetenschappelijk verantwoorde methodiek was er niet. Door de toenemende behoefde aan een methodiek werd door een aantal amateurgenealogen middels de
Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) en het Centraal Bureau voor Genealogie een bijdrage geleverd. Dit door middel van tijdschriften, lezingen en contactdagen. Ook de archiefdiensten, de beheerders van de bronnen voor genealogisch onderzoek, leverden een bijdrage door publicaties en cursussen. Dit leidde tot een verbeterde onderzoeksmethode en meer genealogische publicaties van goede kwaliteit.
Vergelijkend genealogisch onderzoek en onderzoek naar wetmatigheden in de genealogie maken het een wetenschap.

 

 

Genealogie als hulpwetenschap

Op het gebied van erfelijkheidsonderzoek. Het onderzoek naar objectief aantoonbare erfelijkheidsverschijnselen bij de mens. Door het geringe aantal generaties wat te overzien is en de schaarse informatie over vroegere generaties maakt dat genealogisch onderzoek wordt toegepast.

Op het gebied van geneeskunde. Door erfelijke afwijkingen na te gaan bij gemeenschappelijke afstamming van personen, kan men vaststellen welke andere personen kans hebben op deze afwijking. Soms zijn dan preventieve maatregelen mogelijk. Voor dit doel worden aan verscheidene universitaire instituten door medewerkers genealogisch onderzoek gedaan.

Op het gebied van erfrecht. Om een nalatenschap te kunnen toewijzen dient een notaris soms uitgebreid genealogisch onderzoek te (laten) doen. De invoering van de 'Code civil' beperkte het erven van een verre bloedverwant tot de 12e graad. Een wet uit 1923 bracht de beperkingen terug tot de zesde graad in de zijlinie. Wat wil dat zeggen dat het kleinkind van een oudoom van de erflater of het achterkleinkind van een tante van de erflater nog in aanmerking komen voor een erfenis.

Op het gebied van statestieken. Onderzoekers (demografen) naar gegevens van grotere groepen mensen met betrekking tot huwelijksleeftijd, huwelijksvruchtbaarheid, migratie etc. maken gebruik van genealogieŽn die nagenoeg volledige gegevens bevatten.

Verwijzingen

 

 

Genealogie als hobby

Voor de meeste beoefenaren een interessante vrijetijdsbesteding.
Afhankelijk van de de tijd die men er aan kan besteden is de grootte van het onderzoek.
Om deze tijd optimaal te besteden is de manier waarop men dit onderzoek doet. De volgorde die men gebruikt, de weg vinden in genealogische literatuur, welke archieven raadplegen, welke vragen stellen om de juiste gegevens te krijgen.

Hoe doen wij genealogie.

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker