WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 
Genealogisch
Vademecum

Inhoud

Wat is
genealogie


Items

Encyclopedie

Trefwoorden

Voor reacties

 

Items

 

Hoe genealogie doen

 

Wat is genealogie?

 

Verzamelen, ordenen, registreren, bewaren, leren, onderzoeken, publiceren, van gegevens van voorzaten, nazaten en hun verbanden.

Kortom "hoe Genealogie doen"?

Dit is op velerlei wijzen mogelijk. Echter "een goed begin is het halve werk"

Om dit doen in goede banen te leiden is het noodzakelijk één manier (systeem) te gebruiken daar men anders 'door de bomen het bos niet meer ziet'.

 

Hier een manier waar wij ons het meest in konden vinden:

 

1
Met geduld, interesse, leren, nauwgezetheid en doorzettingsvermogen.

 

2
Begin bij u zelf:

- verzamelen van persoonlijke gegevens, zoals:
akten, foto's, films, diploma's, brieven, gebeurtenissen, voorwerpen, e.d.

- ordenen van deze gegevens, zoals:
akten bij akten, op datum; foto's bij foto's, op datum; enz.

- registreren, zoals het maken van:
een
persoonsblad; een relatie- of gezinsblad; een kwartierstaat; een parenteel, e.d.
notities van akten, waar gevonden , bronnen;
een lijst van foto's (fotoboek) met wanneer, waar en door wie gemaakt;
per foto wie of wat er op staat, welk jaar;
idem van films, brieven, geluidsbanden en gebeurtenissen.

- bewaren van persoonlijk:
verzamelde gegevens, per persoon met persoonsnummer;
geordende gegevens, idem;
geregistreerde gegevens, idem;
in ordners, dozen, e.d. opgeslagen gegevens, idem, op een droge, koele en donkere plaats.

- leren van
genealogische termen en begrippen
beschikbare hulpmiddelen, zoals:
Cursussen
Computer programma’s

Onderzoek via internet

- onderzoek(en), naar
familienamen
heraldische wapens
emigranten

- lid worden van
genealogische verenigingen

- publiceren van genealogisch onderzoek
uitgeverijen
websites maken

 

3
Ga verder met de in leven zijnde familie:

- als 1 en 2
- familieverhalen, gebeurtenissen opschrijven en/of opnemen
- foto's, films, video's, geluidsbanden, schilderijen van de familie (laten) maken.

 

4
Ga verder met de overleden familie:

- als 1, 2 en 3
- navragen bij de levende nabestaanden
- in de archieven zoeken
- kopieën van de gegevens (laten) maken

 

 

VEEL SUCCES

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.