wazamarlogo.gif

Koninklijk
Nederlands-Indisch
Leger (KNIL)

Genealogische
verwijzingen

KNIL

- Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
- KNIL - Militaire luchtvaart
- KNIL - postzegels
- Het vergeten leger

- nederlands-indie.pagina.nl
- Oorlogsgravenstichting
- Stichting Herdenking Birma-Siam en Pakan Baroe Spoorweg
- 7 december divisie

- Mizumaki -

Nieuwe link? Een link werkt niet?
Geef het door aan

Walter Andreas Groen

Het Koninklijk Nederlands Indisch Leger

Deze koloniale strijdmacht in Nederlands-IndiŽ is als nieuwe organisatie goedgekeurd bij KB nrs 93 en 94 van 10 maart 1932.

Instelling door Gouverneur-generaal graaf J. van den Bosch bij Gouvernementsbesluit nr 1 van 4 december 1830.

De garnizoensbataljons lagen hoofdzakelijk verspreid over kleine posten op de eilanden buiten Java en handhaafden in de omliggende gebieden het gezag. Peace-keeping zouden we nu zeggen. Als de zaak uit de hand liep werd een expeditie opgetuigd die dan naar het betreffende gebied werd verscheept en het gezag met harde hand herstelde of vestigde hetgeen soms jaren duurde.

Na een jarenlange strijd was het Nederlandse gezag gevestigd in de gehele Indische archipel en ging de staat van oorlog over in een politietaak.

Als een bepaald gebied onder Nederlands bestuur was gebracht, waren het de militairen die als eerste een aantal bestuurlijke taken ter hand namen. Zo waren zij verantwoordelijk voor de volksgezondheid, belastingen, financiŽn, onderwijs, wegenbouw en rechtspraak.

Omstreeks 1840 (om een idee te geven over de omvang) was de samenstelling en sterkte als volgt:

  • 12 Veldbataljons Infanterie
  • 8  Eskadrons cavalerie
  • 15 compagnieŽn artillerie
  • 6 compagnieŽn genie en
  • 7 bataljons garnizoensinfanterie.

Een totale sterkte van 34.592 man, waarvan 11.672 Europeanen.

De Topografische dienst van het KNIL heeft heel Nederlands-IndiŽ in kaart gebracht.

De Militair Geneeskundige Dienst was gedurende de gehele 19e eeuw verantwoordelijk voor de volksgezondheid in de archipel. Pas in 1906 kwam er een burgerlijke geneeskundige dienst. De MGD had een eigen laboratorium dat wereldfaam verkreeg door onderzoek naar tropische ziekten als Cholera, Malaria en Beriberi.

De genie legde de eerste wegen aan en bouwde eenvoudige bruggen. Onder leiding van de Eerste Luitenant der Genie T. van Erp werd het beroemde tempelcomplex, de Borobudur, uitgegraven en gerestaureerd (1907-1911)

PERIODE TWEEDE WERELDOORLOG

1935    Expansiedrift Japan, modernisering KNIL

1941    Aanval op Pearl Harbor

1942    Capitulatie gevolgd door krijgsgevangenschap

1944    Oprichting KNIL bataljon in AustraliŽ

1945    Capitulatie Japan, Indonesische onafhankelijkheidsstrijd

Na de capitulatie van Japan riepen de Indonesische leiders Soekarno en Hatta (met heimelijke steun van de Japanners) de onafhankelijke republiek Indonesia uit. De nationalisten namen het bestuur op Java en Sumatra over van de Japanners en organiseerden strijdgroepen. Nederland daarentegen wilde zo snel mogelijk het gezag herstellen en de gevangen burgers uit de kampen bevrijden. Het had echter nauwelijks troepen paraat.

Bondgenoot AustraliŽ nam (voor Nederland) het gezag over in het door de geallieerden veroverde oostelijk deel van Nederlands IndiŽ. Terwijl Nederland zijn troepenmacht versterkte kwam er onder Engelse druk onderhandelingen op gang tussen Nederland en de republiek IndonesiŽ. Deze onderhandelingen sleepten zich voort. Nadat de divisie 7 december en een aantal losse bataljons uit Nederland waren aangekomen besloot de regering tot het offensief over te gaan.

21 Juli 1947 De eerste Politionele actie door KNIL en KL

Op 4 augustus moest de actie op aandringen van de VN gestaakt worden. De onderhandelingen beginnen opnieuw, echter zonder resultaat.

19 Dec 1948 De tweede Politionele actie

Parachutisten van het KNIL veroverden het vliegveld van Djokjakarta en door de lucht aangevoerde commandoís en infanterie veroveren ander belangrijke plaatsen waarmee de eerste grootschalige luchtmobiele actie een feit is.

Weer greep de VN in waarna het begin augustus 1949 tot een wapenstilstand komt. De Republiek wordt door Nederland erkend en IndonesiŽ wordt onafhankelijk.

Dagorder dd 25 Juli 1950 van HM Koningin Juliana:

"Met ingang van 26 juli 1950 houdt het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger op te bestaan. Met die dag eindigt zijn lange, bewogen en roemrijke historie van bijna 120 jaren. Uw vaandels waarvan er vier de Militaire Willemsorde verkregen als hoogste dapperheidonderscheiding, toonden de daden van moed, beleid en trouw, die zo talrijk zijn geweest in de geschiedenis van het KNIL. Nooit werd tevergeefs een beroep op U gedaan. Trouw hebt gij door de tijden heen uw plicht vervuld".

Bij Koninklijk Besluit nr 27 wordt het Regiment van Heutsz belast (01 Juli 1950) met de traditievoortzetting van het KNIL dat per 26 Juli 1950 wordt opgeheven.

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze pagina kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.


© Wazamar
sinds 1995