PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB
1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 

-
Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.


Persoonskaart


Het 'Besluit bevolkingsboekhouding' van 10 augustus 1938 bepaalde dat er van elke in Nederland woonachtige persoon een persoonskaart aangelegd moest zijn.

De persoonskaart bevat ondermeer de personalia van de betrokkene, de namen van de ouders (vaak met hun geboorteplaatsen en -data) en gegevens over huwelijk(en), partner(s) en kinderen.

blanco

PK-Blanco-vz-700.gif
voorzijde

blanco

PK-blanco-az-700.gif
achterzijde


Voor het verkrijgen van een totaal andere identiteit was het nodig om een nieuwe PK in het Bevolkingsregister te plaatsen, dit werd "rondzetten" genoemd.

Het is niet ondenkbaar dat na de oorlog mensen de grootste moeite hadden om hun oorspronkelijke identiteit weer te verkrijgen.

Op 1 oktober 1994 werd de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) ingevoerd. Vanaf die datum is de bevolkingsregistratie geautomatiseerd.

-

Afbeeldingen uit de Collectie Luuk Brand

-

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.