PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB
1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
 
Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 

-
Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.


“Tientje van Lieftinck

 

Dit heeft betrekking op de geldzuivering door Pieter Lieftinck, minister van financiën in het kabinet Schermerhorn-Drees (1945-1946), waarbij in de week van 9 tot en met 13 juli 1945 de biljetten van f.100,- uit de roulatie werden genomen. Voor het bedrag ter hoogte van de ingeleverde biljetten van f. 100,- werd een rekening geopend die direct werd geblokkeerd. Later kwam dit geld dan weer beschikbaar voor degene, die de biljetten van f. 100,- had ingeleverd.
Deze actie ging vooraf aan het in één handeling ongeldig maken van al het papiergeld. Hierbij moest iedereen in de week van 26 september tot en met 2 oktober 1945 rondkomen van "het tientje van Lieftinck".
Dit bestond ter voorkoming van gebrek aan wisselgeld, uit vijf biljetten van één gulden en twee van een rijksdaalder.

U16no070189-vz-700.gif

 -  5

 6
Ingeleverd vier a F 100,-
zegge: F 400,-
voor rekening van de
fa. van Lindert & Co.

13 JULI 1945
VLAER & KOL
Utrecht --

1

 

-

-

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.