PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB
1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 


Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.


Stempel
OVW

 

De stempels dienden voor het aanmelden van Oorlogsvrijwilligers voor de Departementen van Oorlog en Marine.

-

-

a Departementen van Marine en van Oorlog, Aanmeldingsbureau voor Oorlogsvrijwilligers

A-B-v-O-Den-Helder.gif
Den Helder

A-B-v-O-Haarlem.gif
Haarlem

H106no003823-foto-a
Hilversum

A-B-v-O-Utrecht.gif
Utrecht

-

Persoonsbewijzen met stempel

H 52 no 011751

A 35 no 168627

H 5 no 119183

H 5 no 045380

-

b Aanmeldingsbureau voor OorlogsvrijwilligersDordrecht

A-v-O-Den Haag.gif
s Gravenhage

-

-

D 29 no 024736

V 36 no 012872

-

c Bureau Aanmelding Oorlogsvrijwilligers

B-A-O-Zwolle.gif
Afbeelding van http://www.hetdepot.com/oorlogsvrijwilKL.html
Zwolle

-

Persoonsbewijzen met stempel

-

-

d A. O.

A-O-Amsterdam.gif
Amsterdam

-

Persoonsbewijzen met stempel

A 35 no 449545

-

Wervingsposter OVW

Een-Doel-Een-Wil.gif
Afbeelding van http://members.chello.nl/~a.vankan/politiek.htm

-

poster-OVW-500.gif
Afbeelding van http://www.geheugenvannederland.nl/

-

http://i1195.photobucket.com/albums/aa400/Clan1977/OVW-a.jpg
Afbeelding van http://www.hetdepot.com/oorlogsvrijwilKL.html

-

-

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.