PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB
1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
Bronnen
Literatuur

 

Voor reacties

 


Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.


Stempel
ONGELDIG

 

De burgemeester van Westerbork werd op verzoek van de Rijksinspectie aangeraden de Persoonsbewijzen van kampbewoners die naar het buitenland vertrokken in te nemen en ongeldig te stempelen.
Deze maatregel werd genomen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van dergelijke Persoonsbewijzen.

PB-deel-ongeldig-a-300.gif
voorzijde

PB-deel-ongeldig-b-300.gif
achterzijde

 

Afbeeldingen uit de collectie Luuk Brand

Deel van een PB met stempel ongeldig en aantekening ingenomen 26/1/43

-

--

Persoonsbewijzen ongeldig:A 35 no 543697-

-

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.