PersoonsBewijs 1941 - 1951

 

 


PB-40-45-1-80.gif
PB

1941-1951

Inleiding
Inhoud

Vooraf
Invoering
Vervolg:
1 2 3
Vervalsen
Einde

Personen

Letter-
Nummer-
Gemeente

Verwijzingen
 Bronnen
Literatuur

Voor reacties

 


Een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder boven de 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.

Valse, Vervalste en Rondgezette Persoonsbewijzen

-

Van de PB’n die tijdens de bezetting in omloop waren, zijn er meer dan 200.000 onder meer:

-

- “Valse” Persoonsbewijzen.
Geheel nagemaakte persoonsbewijzen. Vrijwel niet van originelen te onderscheiden.

-

H 5 no 113187
H 5 no 113199


M 12 no 007950

 

-

- “Vervalste” Persoonsbewijzen.
Bestaande (eerder uitgegeven) persoonsbewijzen waarvan gedeelten zijn vervalst.

- 

 

-

- “Rondgezette” Persoonsbewijzen.
Door gemeenteambtenaren vervangen persoonskaarten bij de gemeentelijke administratie waarmee valse gegevens van mensen werden ‘gelegaliseerd’. Men kreeg daardoor een geheel nieuwe identiteit.A 35 No 638502

-

-

-

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.