De Nederlanden

De naam voor een historisch gebied in Europa tussen Noord-Frankrijk en Noord-Duitsland.

Vlaanderen tussen 850 en 1350

 graafs-Vl-1250.gif

uit: Vermaseren Atlas algemene en vaderlandse geschiedenis 1968, blz 76

Voor reacties

Wazamar
sinds 1995