De Nederlanden

De naam voor een historisch gebied in Europa tussen Noord-Frankrijk en Noord-Duitsland.

De Nederlanden in de 14e eeuw

 Nederlanden-in-de-14e-eeuw-1000

uit: Vermaseren Atlas algemene en vaderlandse geschiedenis 1968, blz 75

- - - - - - = de taalgrens

Voor reacties

WAZAMAR
sinds 1995