WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

 

Familiewapen

 

ZUIDERENT

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 

wp-zuiderent-260
ZUIDERENT
 Maasland (Zuid-Holland)

 

 

Beschrijving

Schild: In zilver een rood ankerkruis.

Helmteken: het ankerkruis van het schild tussen een vlucht, doorsneden rechts van rood en zilver en links van zilver en rood.

Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.

 

 

Aannemer:

Eduard Anthonie Zuiderent, geboren Rotterdam 18 april 1950, wonende te Rotterdam, zoon van Bastiaan Pieter Arie Zuiderent en Johanna Marie Fokkinga. Aannemer stamt af van Claes Ariense Suijderent, ged. Maasland 21 maart 1657, meester wagenmaker, overl. Strijen 17 februari 1713, broeder van de wapenvoerder, gehuwd met Grietje Huijgen van der Pols (1660-1708). Het geslacht stamt af van Cornelis Willemsz. van Zuijdereijnt, geb. ca 1580, bouwman, overl. Maasland 1650, en vermoedelijk Belitgen Nn.

 

Ontwerper:

Dit wapen werd gevoerd door Cornelis Ariensz. Suijderent, ged. Maasland 2 april 1651, meester wagenmaker te Vlaardingen, schepen van de stad Vlaardingen 1701-1707, overl. jan. 1707.

 

Betekenis:

De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de blazoenering overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat is vaak de betekenis door de tijd  heen verdwenen.

 

wpschild-zuiderent-80
wapenschild
gekleurd

wpschild-zuiderent-80-zw
wapenschild gearceerd

Het ankerkruis: rotsvast verankerd zijn in het christelijk geloof.

 

Bronnen:

“De wapens der Vlaardingsche vroedschappen”, in de Nederlandsche Leeuw 51, 1933, kol. 416-420, M.C. Sigal jr.

 

Registratie:

Op verzoek van drs. Eduard Anthonie Zuiderent.

NGV 1996.010 (2-2-1996) wapenbrief

 

Publicaties:

- Heraldisch Tijdschrift 1996/4
- Gens Nostra jaargang 51, 1996, blz 489
- Register Familiewapens NGV, Deel 1 tot 2003, 2004, blz 10

internet:

- Genealogische Page van Arnold Zuiderent
- NGV Afd Heraldiek
- Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

Contact:

-

 

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.