WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

 

Familiewapen

 

WYMENGA

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 

wp-wymenga-260

WYMENGA
 Drachten (Friesland)

 

 

Beschrijving

Schild: Gedeeld: I De Friese adelaar; II Doorsneden: a In rood een afgesneden tak met neerhangende eikel, links een eikenblad en rechts in spruit, alles in goud;
b: in zilver drie groene klavers, 2 en 1.

Helmteken: Een uitlopende tak van het schild, maar groen en met de eikel omhoog.

Dekkleden: rood gevoerd van goud

 

 

Aannemer:

J.H. Wymenga uit Drachten. Nageslacht van Roel Jans (Garijp 1675 - 1756).

 

Ontwerper:

De combinatie is gemaakt door J.H. Wymenga uit Drachten, die ook de kleuren heeft ontworpen (1967), met advies van drs. K.M. van der Kooi.

wp-wymenga-260-zw

 

Betekenis:

De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de blazoenering overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat is vaak de betekenis door de tijd  heen verdwenen.

 

Bronnen:

- Op de grafsteen van zijn dochter Mincke (Tietjerk 1756) komt het wapen voor zonder de eiketak en met de klavers onder elkaar.
- De toevoeging is ontleend aan het wapen van Gerke Ubles, assessor van Achtkarspelen, oom van Roel zijn vrouw Maeike Binnes, als zegel op in koopakte uit 1705 in het Ryksarchyf (tegenwoordig onderdeel van Tresoar) in Fryslân.

 

Registratie:

- FRfH (1968) wapenbrief

 

Publicaties:

- De Fryske Rie foar Heraldyk in het jaarboek 1968.

internet:

- Genealogie van de familie Wijmenga
- Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

Contact:

-

 

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.