WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

 

Familiewapen

 

Van GEIJN

 

Beschrijving

Wapencertificaat

 

 

Familiewapen Van Geijn

Van GEIJN

Hoogvliet (Rotterdam), Zuid-Holland (NL)

 

Beschrijving

Schild: In goud een zwarte adelaar, rood gebekt en geklauwd en een gouden schildhoofd ondersteund met blauw, beladen met drie zwarte raderen naast elkaar.

Helmteken: een rad van het schild tussen een vlucht van goud en zwart.

Dekkleden: zwart, gevoerd van goud.

 

 

Aannemer:

Jan Joseph Frederik van Geijn, geboren te Amsterdam 13 maart 1931, wonende te Hoogvliet, zoon van Joseph Antonius Henricus Maria van Geijn en Engelina Vroegop. Aannemer stamt af van Johan Rudolph in Gehn, geboren Bramsche (D) ca 1711, overleden aldaar 1 april 1751 en gehuwd Bramsche 28 november 1742 met Anna Elsebein Wernsen (1720-1770). Hun zoon Harmen Heinrich vestigde zich te Weesp en voerde daar de familienaam Van Geijn.
Dit wapen is ten behoeve van de afstammelingen van Harmen Heinich van Geijn (1743-1839) en Margaretha Maria Upperman (1735-1796).

 

Ontwerper:

Het wapen is ontworpen door J.A.H.M van Geijn (1899-1995) en heeft omstreeks 1950 zijn definitieve vorm gekregen. De eerste correspondentie over het wapenontwerp dateert uit 1941.
Uitgebreide correspondentie werd destijds gevoerd met o.a. het "Nederlandsch Bureau voor Wapenregistratie (Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde), Heraldisch Atelier Marten N. Damstra te Groenekan, de Heer R.T. Muschart te Arnhem, Ottfried Neubecker (schrijver van het boek "Heraldiek, bronnen, symbolen en betekenis" ) en met de Heer Boetine van het CBG.
Het wapen is getekend i.o.v. het CBG door de C.Q.C.M. Walschot te 's Gravenhage.

 

Betekenis:

 

wapenschild Van Geijn
wapenschild
gekleurd


wapenschild
gearceerd

- De blauwe dwarsbalk symboliseert het riviertje "Haase", waaraan Bramsche (bij Osnabruck) is gelegen en dwars door het bos "Der Gehn" loopt, in welke bos de boerderij (officieel een "Marktkotterei") "Im Gehn" ligt, de bakermat van de familie.
-
De drie zwarte raderen duiden op de boerenafkomst.
- De adelaar geeft de Duitse oorsprong aan.

De wapenspreuk luidt: "Deus Providebit" (God zal voorzien), een variant op de wapenspreuk "Dominus Providebit" van Aldenburg-Bentick/Bentick van Rhoon (zie boekje Lijf- en Wapenspreuken door Heraldicus uit 1892)

 

Bronnen:

In 1985 is de familie "Im Gehn", die de oude boerderij bewoonde, uitgestorven.
Harmen Heinrich (Herm Henrich) im Gehn, geboren op 8 okt. 1743 in de boerderij "Im Gehn" (Wald Der Gehn - Hesepe, gem. Bramsche) en gedoopt te Bramsche in de St. Martinskirche op 20 okt. 1743.
Volgens het Saksisch erfrecht maakte hij geen schijn van kans op de boerderij en vestigde zich omstreeks 1765 in Weesp, waar hij op 24 mei 1767 huwde.
Tussen 1780 en 1783 wijzigde "vernederlandste" hij zijn naam in (afwisselend) "van Geijn" en "van Gijn".
Zijn zonen Harmen, Caspar, Jurjan en Teunis vestigden zich te Amsterdam, Weesp en Loosdrecht.
Hun nakomelingen zijn gerechtigd dit wapen te voeren.

 

Registratie:

Op verzoek van Jan Joseph Frederik Hendrik van Geijn.

CBG 627 (30 november 1993) Wapencertificaat

 

Publicaties:

- Jaarboek van de CBG - deel 48 (1994) - blz. 266

 

internet:

- Centraal Bureau voor Genealogie
- Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

Contact:

Jan J.F.H. van Geijn
Walraven van Hallstraat 2
3191 BX - Hoogvliet (Rotterdam)
tel. 010 438 21 24
e-mail:
j.vangeijn1@chello.nl

 

 

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.