WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

 

Familiewapen

 

Ter HASEBORG

 

Beschrijving

Certificaat

 

 


Ter HASEBORG
Hardenberg (Overijssel)

 


Beschrijving

Schild: In rood een beurtelings gekanteelde gouden dwarsbalk, vergezeld van drie zilveren lelies.

Helmteken: een lelie van het schild.

Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.

 

 

Aannemer:

Magrietha Etienne ter Haseborg, geboren Scheemda 12 april 1949, wonende te Hardenberg, dochter van Otto Herman ter Haseborg en Harmina Simona Berendina Derksema en echtgenote van Ir. Detmer Tjark Koppius.
Aanneemster stamt af van Jan (Johann) Temmen, brouwer, begraven Weener 6 mei 1709, gehuwd in 1700 met Susanne Focken (achterachterkleindochter van verder genoemde Menne Wiardes ter Haseborg), wier zoon Ds. Fokko (Focke Jans) de familienaam ter Haseborg aannam uit het voorgeslacht van zijn moeder.

 

Ontwerper:

Dit wapen - zonder kleur en helmteken - komt voor op de grafsteen van Menne Wiardes ter Haseborg, overleden in 1603 te Weener (Duitsland) en in de collectie Steenkamp-Damstra.
De kleuren komen voor op een 20e eeuwse geborduurde stoel.

 

Betekenis:

De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de blazoenering overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat is vaak de betekenis door de tijd heen verdwenen.


ongekleurd wapenschild

 


gekleurd wapenschild


gearceerd wapenschild

De Lelies:

De Beurtelings gekanteelde dwarsbalk:

De kleur rood en de metalen goud en zilver:

 

Bronnen:

-

 

Registratie:

Op verzoek van Magrietha Etienne Ter Haseborg.

CBG 803 (14 november 2000) Certificaat

 

Publicaties:

- Jaarboek CBG, jaargang 55, 2001, blz 228

internet:

- Genealogie van Jan Ter Haseborg

 

Contact:

- Walter Andreas Groen

 


WAZAMAR
sinds 1996

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.