WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

 

Familiewapen

 

ROELEVELD

 

Beschrijving

certificaat

 

 


ROELEVELD
ís Gravenhage, Zuid-Holland (NL)

 

Beschrijving:

Schild: Golvend doorsneden: a In blauw drie rechtopstaande zilveren haringen; b In rood drie gouden palen.

Helmteken: geen

Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

 

 

Aannemer:

Juan Machiel Gabriel Roeleveld, geboren Den Haag 28 februari 1959. wonende te Rijswijk, zoon van Johannes Cornelis Roeleveld en Nuria Borras-Pujol.

 

Ontwerper:

Dit wapen is in 2001 ontworpen door E.B. van Rijn te De Lier, voor alle naamdragende nakomelingen van Johannes Cornelis Roeleveld, geboren Den Haag (Scheveningen) 20 augustus 1933. De oudste voorvader is Jacob Abrahams Roerevelt, gedoopt Den Haag (Kloosterkerk) 6 maart 1640. De aannemer stamt van genoemden af.

 

Betekenis:

 


wapenschild
in kleur


wapenschild
gearceerd

De drie haringen:
- Scheveningen;
- de (haring)visserij. Het geslacht Roeleveld is een oud vissersgeslacht uit Scheveningen. Onze voorouders waren nauw verbonden met de (haring)visserij;
- de drie haringen symboliseren, naast een verwijzing naar het wapen van Scheveningen, daarbij ook de drie kinderen geboren uit het huwelijk tussen J.C. Roeleveld en N. Borras-Pujol.

De drie gouden palen:
-
duidt op mijn moederskant (N. Borras-Pujol) die uit Barcelona / CataloniŽ komt en het betreft een verwijzing naar het wapen van CataloniŽ. Het wapen van CataloniŽ bestaat uit een goud schild met 4 rode verticale balken. Ons wapen kent een rood schild met 3 verticale gouden balken. Ook deze drie gouden balken symboliseren weer de drie kinderen die uit dit huwelijk zijn geboren.

Golvend doorsneden:
- dit is een verwijzing naar de zee en de visserij. Zowel Scheveningen als Barcelona zijn havensteden.

 

Aangezien het ontwerp van dit wapen van J.C. Roeleveld ruim 40 jaar na zijn huwelijk met N. Borras-Pujol is gemaakt, zijn ook de Catalaanse elementen hierin meegenomen, evenals het feit dat uit dit huwelijk drie kinderen zijn geboren.

 

Bewust is gekozen om J.C. Roeleveld, geboren te Den Haag op 20.08.1933, de eerste wapendrager te laten zijn en niet de gehele familie. In feite is hier sprake van een nieuwe tak binnen de familie Roeleveld.

 

De samenstelling van het wapen vindt zijn basis in het huwelijk van mijn ouders (Scheveningen en CataloniŽ). Verder is verwerkt het feit dat uit dit huwelijk drie kinderen zijn geboren (drie vissen en drie gouden balken).

De naamdragers Roeleveld die geen afstammeling zijn van J.C. Roeleveld, hebben geen Catalaans bloed.

De combinatie Scheveningen en CataloniŽ heeft en zal zijn verdere effecten hebben op de nakomelingen van J.C. Roeleveld. Naast Scheveningse, zullen ook Catalaanse kenmerken verschijnen qua uiterlijk en karakter, naamgeving, etc.

 

Bronnen:

- J. M. G. Roeleveld, Genealogie Roeleveld ďEen vissersgeslacht uit ScheveningenĒ, Rijswijk, november 2002.

 

Registratie:

NGV 2003.080 (16.04.2003) Certificaat

 

Publicaties:

- Heraldisch Tijdschrift 2003/3
- Gens Nostra jrg 59 (2004), blz 604
- Register familiewapens deel 1 tot 2003, NGV Afd Heraldiek, 2004, blz 80

internet:

- NGV Afd Heraldiek

 

Contact:

-

 


© WAZAMAR
sinds 1996

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.