WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

 

Familiewapen

 

NIENOORD

 

beschrijving

Wapenbrief

 

 


NIENOORD
Menkeweer, Groningen (NL)

 

Beschrijving

Schild: Gedeeld: I. In het rood een zilveren huismerk; II. In zilver een rode vijfpuntige ster vergezeld boven en beneden van een groen klaverblad.

Helmteken: een klaverblad van het schild.

Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.

 

 

Aannemer:

Cornelis Nienoord, geboren Rotterdam 28 juni 1947, wonende te Spijkenisse, zoon van Jan Nienoord en Nelia Vervoort.
Aannemer stamt af van Jan Sijwerts "op Berghuis" te Menkeweer. Zijn zoon is de verder vermelde Symon Jans, wiens kleinzoon Simon Reintjes (1767 - 1846) de boerderij "Nienoord" bewoonde en in 1811 de naam Nienoord als geslachtsnaam aannam.

 

Ontwerper:

In 1993 ontworpen door J.B. Bronsema en gebaseerd op het huismerk dat op de grafzerk voorkomt van Symon Jans (1692 - 1758).

 

Betekenis:

 


wapenschild
in kleur


wapenschild
gearceerd

Het huismerk:
Is ontleend aan de grafzerk van Symon Jans, overleden 19 januari 1758, zich bevindende op het kerkhof van Kantens (Groningen). Het wordt beschreven in t "Groninger Gedenkwaardigheden", van A. Pathuis, onder N.2098 en huismerk N.323. Deze Symon Jans is een regelrechte voorvader van het huidige geslacht Nienoord.

De ster:
Is ontleend aan het wapen dat aan de borg "Nienoord" bij Leek wordt toegeschreven, n.l.: "In goud een adelaar van keel, rechts en links van de kop een ster van hetzelfde".

De borg "Nienoord" is omstreeks 1524 gesticht door Wigbold van Ewsum. Hij was gehuwd met Beetke van Raskwerd en het was haar wapen dat werd gebezigd voor de borg "Nienoord". De borg bij Leek werd naar "Den Oert", de oudste voorvaderlijke borg te Middelstum, "Nienoord" genoemd. Ten n.o. van de vroegere borg "Ewsum" bij Middelstum, welke na "Den Oert" werd gebouwd door het geslacht van die naam, liggen de boerderijen "De Oldenoord", -eerder "den Oert" genoemd en dus de voorganger van de genoemde borg "Ewsum", -en "De Nienoord".
Deze namen hebben via het geslacht van Ewsum bepaalde historische connecties met de latere borg "Nienoord" bij Leek. Een nakomeling van de bovenvermelde Symon Jans, overleden in 1758, de landbouwer Simon Reintjes (1767- 1846), bewoonde de boerderij "Nienoord" en nam vanwege dit feit in 1811 de geslachtsnaam Nienoord aan.

De klaverbladen:
Zijn gekozen vanwege het feit dat het een eigenerfd boerengeslacht betreft.

 

Bronnen:

- Groninger Gedenkwaardigheden, A. Pathuis, Assen 1977.
- Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen 1988) R.H. Alma en F.J. Ebbens red., blz 174

 

Registratie:

CBG 625 (28 september 1993) Certificaat
NGV
1995.006 (18.08.1995) Certificaat

 

Publicaties:

 

- Heraldisch Tijdschrift 1996/1
- Gens Nostra jrg 50 (1995) blz 633
- Register familiewapens deel 1, tot 2003, NGV Afd Heraldiek, 2004, blz 80
- Familieboek Nienoord 1650 2000

internet:

- Genealogie Nienoord http://home.hccnet.nl/d.nienoord/index.html
- NGV Afd Heraldiek

 

Contact:

Dhr C. Nienoord
Lucretia van Merkenstraat 33
3207 HN Spijkenisse
e-mail:
c.nienoord@planet.nl

 

 

 

 


WAZAMAR
sinds 1996

 

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.