WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

B

Familiewapen

 

KUPERUS

 

Beschrijving

Wapenregistratie

 

 

wp-kuperus.gif

Kuperus
Rottevalle, Friesland (NL)

 

Beschrijving

Schild: Gedeeld: I, de Friese adelaar, II Doorsneden: a In zilver een  turfsteker vergezeld aan weerszijden van een turf, alles zwart, b In blauw een zilveren kuip met gouden banden.

Helmteken: Drie struisveren, zilver, zwart en zilver, waaiersgewijs geplaatst.

Dekkleden: Blauw, gevoerd van zilver.

 

 

Aannemer:

Jan Tymen Kuperus geboren te Leeuwarden op 26.08.1967, wonende te Emmen (Drenthe) zoon van Oeds Kuperus en Maryan Jissink, van beroep docent, stamt in rechte lijn af van Oeds Jans Kuperus en Tetje Rienks.

 

Ontwerper:

In 2009 ontworpen door Heraldisch Bureau Nagtegaal in overleg met Jan Tymen Kuperus, voor alle naamdragende nakomelingen van Oeds Jans Kuperus, geboren te Rottevalle (Friesland) 1743, van beroep kuiper, overleden te Rottevalle op 18.08.1825. Getrouwd te Rottevalle (Friesland) met Tetje Rienks.

 

Betekenis:

De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de blazoenering overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat gaat vaak de betekenis door de tijd heen verdwenen.

 

wpschild-kuperus-80.gifwapenschild
gekleurd

De ton (kuip) duidt op het beroep kuiper van de stamvader.

De turfsteker met het turf is een verwijzing naar de plaats Rottevalle die met name uit veenarbeiders bestond en waar deze familie zijn oorsprong kent.

 

Bronnen:

Een deel van een akte van naamaaneming uit 1812 waarin Oeds Jans de familienaam Kuperus aanneemt.


namsreg-kuperus-500.gif
Voor ons Maire der Gemeente van
Oudega kanton Beetsterzwaag arrondis-
sement Heerenveen
departement Vriesland
gecompareerd zijnde Oeds Jans wonende in
de Rottevalle N. 81 heeft dezelve verklaard
dat hij aanneemt de naam van Kuperus
voor familienaam dat hij heeft twee zoonen
en een dochter te weten Jan oud negen en
twintig te Oudega Rienks oud zes en twintig
jaren te Dragten, Jitske oud een en
twintig jaren in de Rottevalle alsmede
twee ..
namsreg-kuperus-1-500.gif
twee kleinzoonen met namen Oeds oud drie
en Jelke, oud een jaar kinderen van Jan te
Oudega, en heeft deze met ons verteekend den
19 Februarij 1812
Oeds Jans Kuperus
H:R: Douma

Een in hetzelfde register van naamaanneming vermelde akte verklaard Jan Oedzes Kuperus dat zijn vader Oeds Jans Kuperus woonachtig in de Rottevalle nog (24 maart 1812) in leven is.

namsreg-kuperus-2-500.gif
Voor ons Maire der Gemeente van Oudega
kanton Beetsterzwaag arrondissement Heeren
veen departement Vriesland gecompareerd zijnde
Jan Oedzes Kuperus wonende te Oudega N. 71
heeft dezelve verklaard dat zijnen Vader Oeds
Jans Kuperus in de Rottevalle woonachtig nog
in leven is, en heeft deze met ons verteekend den
24 Maart 1812.
Jan Oeds Kuperus
H:R: Douma

 

Registratie:

Op verzoek van Jan Tymen Kuperus.

HVG 2009-028 (24 juli 2009) wapenregistratie

 

Publicaties:

-

internet:

- http://www.kuperus.nu
- Voor de nazaten van Oeds Jans Kuperus en Tetje Rienks, zie
Genealogie van (Jan) Tymen Kuperus op: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-kuperus

 

Contact:

- j.t.kuperus@zonnet.nl

 

 

 

B = Burgerlijk wapen

WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.