WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

B

Wapen

 

De GIER

 

Beschrijving

Wapenbrief

 


wp-De-Gier-260.gif

De Gier

 Wateringen (Zuid-Holland)

 

 

 

Beschrijving

Schild: In blauw drie zilveren giervalken.

Helmteken: Kop en hals van een zilveren griffioen.

Dekkleden: Blauw, gevoerd van zilver.

 

 

Aannemer:

Cornelis Hendrikus Maria de Gier, geboren 's Gravenhage 30 september 1937, wonende te Wateringen, zoon van Leonardus de Gier en Johanna Tetteroo.
Aannemer stamt af van Peter de Gier, heer Peters zoon, gegoed te Driel, overleden 1420.

 

Ontwerper:

Dit wapen wordt sedert de 14e eeuw met verschillende varianten gevoerd; de hier beschreven versie komt zonder kleuraanduiding voor op de grafzerk van Peter de Ghier, overleden 1505, en diens zoon Hillebrant, overleden 1536, van wie de aannemer in rechte lijn afstamt, in de Sint Maartenskerk te Zaltbommel.

 

Betekenis:

De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de blazoenering overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat gaat vaak de betekenis door de tijd  heen verdwenen.

 

wpschild-de-gier-80.gif
wapenschild
gekleurd

De drie giervalken:

 

 

Bronnen:

-‘De Grafzerken in de St. Maartenskerk te Zaltbommel', R.T. Muschart, Gelre, Bijdragen en mededelingen XLVI (Arnhem 1943) 144.

 

Registratie:

Op verzoek van Cornelis Hendrikus Maria de Gier.

CBG 00727 (18 november1997) Wapenbrief

 

Publicaties:

- ‘Genealogie van het geslacht de Gier in den Bommelerwaard', J.C. Maris van Sandelingenambacht,
- De Nederlandsche Leeuw 61 (1943) 63-72, 95-106, 140-151, 177-200. A.C.S. van Vuuren
- Genealogisch onderzoek De Gier ('s Gravenhage 1997).

Internet:

- Centraal Bureau voor Genealogie
-
Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

Contact:

-

 

 

 

B = Burgerlijk wapen

© WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.