WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

 

Familiewapen

 

BOSGRA

 

Beschrijving

Certificaat

 

 


BOSGRA

 

 

 

Beschrijving

Schild: In zilver drie groene opgesnoeide abelen naast elkaar op een groene grasgrond, de grasgrond beladen met drie gouden penningen 2-1 geplaatst.

Helmteken: een schuinlinks geplaatst zwart anker met gouden kabel.

Dekkleden: groen, wit gevoerd.

 

 

Aannemer:

-

 

Ontwerper:

-

 

Betekenis:

 


wapenschild
in kleur

wapenschild
gearceerd

 

-De abelen in het wapen staan voor de boomkwekerij, die de welvaart bracht (penningen). Tevens blijft hierin een kwartier (Trynwalden) uit het wapen van de gemeente Tietjerksteradeel bewaard, wat een tijd als familiewapen heeft gediend.

- Het anker duidt op de schipperij.

 

Bronnen:

-

 

Registratie:

FRfH (1985) certificaat

 

Publicaties:

 

 

- "De genealogie van de familie Bosgra" (Keizer, 1984)

 

 

- Genealogysk Jierboekje 1985 (Brouwer, 1985).
Yn sulver trije griene opsnoeide abeeljen nst inoarren op in grn fan itselde, belein mei trije gouden peinjen, 2 en 1.
Helmteken: in swart skeanlizzend anker mei keatling fan goud.
Helmkleed en wrong: grien, fuorre fan wyt.
De figueren yn it wapen steane foar de beamkerij, dyt de wolfeart (peinjen) brocht. Teffens bliuwt hjiryn in kertier (Trynwlden) t it wapen fan Tietjerksteradeel bewarre, dat in skoft as famyljewapen tsjinne. It helmteken slacht op e skipperij.

 

 

- "Noord-Nederlandse Heraldiek, Familiewapens Drenthe, Friesland, Groningen" (Brongers, 1987).
Hier komt het familiewapen in een enigszins gewijzigde vorm voor. Dit wapen is van de hand van Piet Bultsma. De begeleidende tekst leest als volgt:
"Sinds 1693 bekende familie van boomkwekers te Bergum (Tietjerksteradeel) en reeds ten tijde van Menno Baron van Coehoorn (1641-1740) als "boskgreve" werkzaam."

 

 

internet:

- http://johannesbosgra.com/familiewapenbosgra.htm

 

 

 


Familiewapen omgezet in computerprogramma door Paul van Voorthuijsen, woonachtig in Australi.

 


WAZAMAR
sinds 1996

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.