Heraldische Wapenkunde in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenkunde
in de
Nederlanden

Intro - Sitemap

Blazoeneren

blazoenregels
schild
helmteken
dekkleed
schildhouders
wapenspreuk
wapenmantel

 

Voor reacties

 

 

 

Blazoeneren

of


Van Gruuthuyse

Het beschrijven
van een wapen

 

Bij de opening van een toernooi werd er op een klaroen geblazen voor de wapenschouw.


Ghistelle

Vlaanderen

 

Hier zag men de spelers zich in vol ornaat schouwen voor de toekijkers. Geen enkele speler zag er hetzelfde uit. Allen hadden verschillende kenmerken ter onderscheiding van elkaar. Vooral zag men geen enkel schild wat op elkaar leek.
De wapenkoningen (
herauten) bereiden en tekende deze schouw voor en werkten dat naderhand uit in de wapenboeken. Dit voor gebruik bij volgende toernooien of krijgsverrichtingen.

Deze onderscheiding van toernooispelers of krijgslieden komt heden nog steeds voor.
Kijk bijvoorbeeld naar sport en het leger. Er wordt nog steeds voor een onderscheid gezorgd.

 

De beschrijving (blazoenering) van wapens werd en is bedoeld voor degene(n) die het wapen gaat vervaardigen, ofwel de juiste kleuren en figuren aanbrengen op het schildveld.
Dit geschied volgens regels ten aanzien van volgorde en termen.
Deze regels staan min of meer vast. Er is (nog) geen internationale normstelling met betrekking tot deze te noemen heraldische regels.

De hierna gebruikte regels en termen komen in de Nederlanden het meest voor.
Zo leest men hier onder niet de maar een volgorde van blazoeneren.

 

 

Een volgorde van blazoeneren (beschrijven) van wapens:

 

1 - Het Schild

met de kleuren en stukken

 

 

2 - De Schilddekking

met de helm, helmteken en dekkleed

 

 

3 - De Schildhouders

 

 

 

4 - De Ondergrond

met de wapenspreuk en wapenmantel

 

 

5 - De Tekens van rang en waardigheid

met kronen, hoeden, ridderorden en andere waardigheidstekenen

 

 

 


Voorbeeld van een blazoenering

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker