WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

7

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In goud drie staande vogels van zwart.
Wapenvoerder: Willem Teelinck, geb. 1579, overl Middelburg 1629, was doctor in de rechten, maar ging verder met de Godgeleerdheid. Hij werd theologisch schrijver en predikant te Haamstede, Burgh (1606) en te Middelburg (1613).

 

 

Wapenschild: In blauw een kruis van zilver, in het eerste en vierde kwartier vergezeld van een korenschoof van goud, in het tweede en derde kwartier van twee sterren (6) van goud, waarboven een wassenaar van zilver.
Wapenvoerder: Robbert de Vassy
, geb. 1579, overl Lillo 1642, kapitein van de Infanterie, commandeur van Zuid-Beveland, later van Lillo, Blauwgare, Oud-Lillo, enz.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: I en IV In zilver een ever van zwart (Eversdijk); II en III In rood een aanziende leeuw van zilver, genageld en getongd van blauw (Heenvliet).
Wapenvoerder: Cornelis Eversdijk
, geb. Goes 1586, overl. Middelburg 1666, stadsrentmeester van Goes, commissaris van het landrecht, weesheer en schepen, "Rekenmeester van 's lands en Graefelijkheits van Zeelant".
Het geslacht Van Eversdijk dat voornamelijk op Zuid-Beveland gevestigd is, draagt zijn naam naar de ambachtsheerlijkheid Eversdijk. Cornelis was de kleinzoon van Dignus Cornelisse Eversdijk, baljuw van Hoedekenskerke (ca 1553), gehuwd met Geertruida, dochter van Willem, bastaard van Heenvliet.

 

 

Wapenschild: In blauw drie duiven van zilver, gebekt en gepoot van rood, boven vergezeld van twee (6) sterren van goud.
Wapenvoerder: Nicolaas van Harencarspel, geb. Amsterdam 1564, overl aldaar 1645, schepen en lid van de Raad van Amsterdam, lid van de admiraliteit in het Noorderkwartier.

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I In zilver een vijfbladige roos van rood, vergezeld van drie lelies van hetzelfde; II In goud een leeuw van zwart, getongd en genageld van rood.
Wapenvoerder: Gillis Jansz. Beth, geb. 1560, overl 1633, schilder, commissaris te Amsterdam, regent van het spinhuis.

 

 

Wapenschild: In rood een ben of viskorf van goud, met vierhandvatten langs de rand.
Wapenvoerder: Ysbrand Albertsz. Ben, geb. 1565, overl. 1625, brouwer, schepen te Amsterdam, regent van het rasphuis.

 

 

Wapenschild: In blauw een gouden vink op grasgrond.
Wapenvoerder: Jan Cornelisz. Geelvinck, geb. 1579, overl. 1651, koopman, commissaris, schepen en burgemeester van Amsterdam, gecommitteerde van de Raad en lid van de Raad van de admiraliteit te Amsterdam; Heemraad van de Nieuwer-Amstel, gemachtigde te velde in het leger van Frederik Hendrik.

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I In blauw drie merletten van zilver boven elkaar (Duyvesz); II In goud een ankerkruis van blauw, vergezeld van in het eerste en tweede kwartier van een kroontje van blauw (Benningh).
Wapenvoerder: Cornelis Benningh Jansz. Duyvesz., geb. --, overl. 1617, schepen en burgemeester van Amsterdam (1601), lid van de Heemraad en dijkgraaf van de Nieuwer-Amstel, regent van het Burgerweeshuis.

 

 

Wapenschild: In zilver een geplante appelboom van groen, waar om de stam een slang kronkelt van goud, met een appel van natuurlijke kleur in de bek.
Dit geslacht ontleent zijn naam mogelijk aan een uithangbord, de "paradijs-appelboom".
Wapenvoerder: Balthasar Simonsz. Appelman, geb. 1536, overl. 1602, zuivelkoper te Amsterdam, schepen en burgemeester. Regent van het St. Jorishof.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker