WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

6

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In rood een beurtelings geŽnte dwarsbalk van zilver.
Wapenvoerder: Ernst van Lawick
, geb. --, overl 1623, hopman, lid van de ridderschap van de Veluwe (1593), kapitein in Staatschen dienst..

 

 

Wapenschild: In goud een adelaar van rood met op de borst een liggende sleutel van zilver.
Wapenvoerder: Zweder (Assueer) van Appeldoorn tot de Poll
, geb. --, overl. 1645, landdrost van de Veluwe (1619), gecommitteerde van de Generaliteit (1627).

 

 

Wapenschild: In zilver een schuinbalk van blauw, beladen met drie sterren (6) van het veld.
Wapenvoerder: Hendrik Wilbrenninck
, geb. 1569, overl Arnhem 1645, ontvanger van de Veluwe.

 

 

Wapenschild: In goud een golvende dwarsbalk van blauw, vergezeld van drie vogels van zwart.
Wapenvoerder: Nicolaas Cau
, ged. Zierikzee 20.10.1564, begr. Middelburg 25.05.1635, zoon van Bartholomeus Cau en Anna De Huybert, schepen 1595-1601, burgemeester van Zierikzee (1599), accijnsenaar 1590-1594, kerkmeester 1595 en rekenmeester van Zeeland 1601-1635, gehuwd Zierikzee op 23.02.1593 Catharina De Jonge, gedoopt Zierikzee op 24 november 1574, dochter van
Jan Anthonisz. de Jonge en Cornelia Boense, begraven Middelburg op 16 november 1637.

 

 

Wapenschild: In rood drie stappende schapen van zilver, een schildhoofd van hetzelfde, beladen met drie rozen van rood, geknopt van goud.
Wapenvoerder: Lieven van Vrijberghe
, geb. , overl. 1637, schepen en burgemeester van Tholen, rekenmeester van Zeeland.

 

 

Wapenschild: Doorsneden: I In keel twee vagers (handvegers) van goud met de steel naar beneden; II In goud een gebladerde en bevruchte okkenoottak met drie vruchten van groen; over de doorsnijdingslijn heen een golvende dwarsbalk van blauw.
Wapenvoerder: Jan Anthonisz. de Jonge, geb. Zierikzee 02.1546, overl. Zierikzee 19.12.1617, zoon van Jan de Anthonisz. Oude en Agatha de Vager, Heer van Haamstede, Oosterland en Sirjansland, raad 1580-1617, schepen 1580-1586, 1588-1598, 1605-1609, burgemeester 1587, 1604, 1615, thesaurier 1599-1602, 1611-1614, 1617, weesmeester van Zierikzee 1605, 1606, heemraad van Schouwen 1578, 1595, 1616, gedeputeerde ter Staten van Zeeland sedert 1585, commissaris der dijkage van Dreischor 1582-1617, leenman der grafelijkheid van Zeeland beoosten Schelde 1607-1617.
Gehuwd 1 1566, met Cornelia Boense, geb. Brouwershaven 1547, overl. Zierikzee 03.11.1585.
Ondertrouw 2 30.08.1587, met Maria Vierling, geb. --, dochter van Job Claas Imansz. Van der Lisse en Martha Vierling, overl. Zierikzee 13.06.1603.
Gehuwd 3 Bruinisse 31.01.1606, met Elisabeth Van Hertsbeeck, geb. Antwerpen 14.06.1573, overl. Zierikzee 01.06.1653, dochter van Paulus Van Hertsbeeck en Elisabeth Van Zuijdland, regentesse weeshuis Zierikzee 1632-1645 en ambachtsvrouwe van Bruinisse 1641.

 

 

Wapenschild: In blauw drie golvende dwarsbalken van zilver, er boven een ster van zilver.
Wapenvoerder: Adriaan Hoffer, geb. Zierikzee 24 Mei 1589, overl. Zierikzee 11 Mei 1644, zoon van Rochus Adriaensz. Hoffer, Heer van Bommeneede en wegens Zierikzee van Botland, lid van de Raad, schepen, burgemeester en thesaurier van Zierikzee (1621), Heemraad van Schouwen (1619) en rentmeester-generaal van Zeeland beoosten de Schelde (1627). Zijn vader Rochus Adriaensz. Hoffer (1541 - 1606), was evenals zijn vader en zijn grootvader slager, kwam in 1576 in de regering, was herhaaldelijk burgemeester van Zierikzee, werd heemraad van Schouwen en was leenman der grafelijkheid van Zeeland beooster Schelde.
-
http://www.dbnl.org/tekst/wits004biog03_01/wits004biog03_01_0070.htm

 

 

Wapenschild: In zilver drie staande vogels van groen.
Wapenvoerder: Cornelis Cornelisse Mulock, geb. ca 1577, overl 1619, lid van de Raad en schepen van Zierikzee, opperdijkgraaf en lid van de Heemraad van Schouwen, dijkgraaf van de Bettewaerdepolder.

 

 

Wapenschild: In zilver een degen van azuur, met een gevest van keel, aan weerszijden vergezeld van een gesp van rood, een schildhoofd van rood, beladen met drie vissen van zilver.
Wapenvoerder: Jan van der Lisse, geb. 1554, overl 1602, lid van de Raad en burgemeester van Zierikzee, thesaurier en heemraad.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker