WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

47

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In zwart drie leeuwenkoppen van zilver, getongd van rood (Uiterlier); 2 en 3 In rood een dwarsbalk van goud (Valkenburg).
Wapenvoerder: Arend van Dorp, geb. ca 1530, overl. 's Gravenhage 1600. Heer van Teemsche, Maasdam en Middelharnis, gouverneur van Zierikzee en Zeeland beooster de Schelde, superintendant generaal van het Staatse Leger.

 

 

Wapenschild: In goud vijf kruislings geplaatste schelpen van zwart.
Wapenvoerder
: Jasper (of Casper) van der Noot, Heer van Carlo (of Carloy), hopman van de Prins.

 

 

Wapenschild: In blauw een dubbele adelaar van zilver.
Wapenvoerder: Pieter Dirksz. Hasselaar, geb. Haarlem ca 1555, overl. ca 1616. Vaandrig van de burgerij tijdens het beleg van Haarlem, later raad en schepen van Amsterdam. Hij was een neef van Kenau Simonsd. Hasselaar, de dappere verdedigster van Haarlem.

 

 

Wapenschild: In zilver drie valken van rood.
Oudste vermelding 1276 via een zegel van Gerard van Rossum(?) met als beroemdste Maarten van Rossum(1478-1555) Veldheer van Karel van Gelre, later in krijgsdienst van Keizer Karel de Vde, die hem wegens betoonde moed benoemde tot Gouverneur van Luxemburg.
Een andere daad die hem iets minder in dank werd afgenomen was de plundering en brandschatting van Den Haag(1525) van Rossum heeft zelfs een keer een Prins van Oranje (Renee de Chalon) opgejaagd die zijn nederlaag moest verkondigen te Antwerpen.
Maarten van Rossum word daardoor nog steeds gezien als een duivelse plaag!

 

 

Wapenschild: In zilver een dwarsbalk van rood, beladen met een halve leeuw van goud, getongd en genageld van blauw; de balk vergezeld van vijftien liggende blokjes van groen, geplaatst: 5 en 4 boven, 3, 2 en 1 er onder.
Wapenvoerder: Jacob Oem van Wijngaarden, geb. Dordrecht 1525, overl. 1604. Heer van Ruybroek, gouverneur en baljuw van Gouda en Oudewater.

 

 

Wapenschild: In blauw drie eendjes van zilver, gebekt van rood.
Wapenvoerder: Jacob van den Eynde, geb. Delft, overl. Vilvoorde ca 1570. Pensionaris van Holland.

 

 

Wapenschild: In zilver drie leeuwenkoppen van zwart, getongd van rood en gekroond van goud.
Wapenvoerder: Johan van Alendorp, Drossaart van Buren, raad en hofmeester van de Prins.

 

 

Wapenschild: In zilver, getralied van zwart en een schildhoofd van rood, beladen met drie wolvenkoppen van goud.
Wapenvoerder: François, Heer van la Noue, geb. 1531, overl. Montcontour 1591. Edelman uit een oud, in Bretagne en Touraine gevestigd geslacht, vrien van Lodewijk van Nassau, één der hoofden van de Hugenoten.

 

 

Wapenschild: In zilver een kruis van rood.
Wapenvoerder: Jelis Pieck, geb. --, overl. 1589. Heer van Enspieck, raadsheer van het Hof van Holland.

 

 

Het engelse geslacht Morgan voerde het wapenschild: In goud een griffioen van zwart.
Wapenvoerder: Sir Thomas Morgan, geb. ca 1540, overl. New Fulham 1595. Kolonel van de Engelse hulptroepen, later gouverneur van Vlissingen, Rijnsberk en bergen op Zoom.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker