WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

24

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4, In zilver een gedeelde en gescheiden lelie van blauw, ertussen een een wassenaar van rood en een uitgestulpte zoom van zwart; 2 en 3, In zwart een keper van zilver, erboven twee schoven en eronder een schoof van hetzelfde.
Zijn wapen is te vinden op een afbeelding van Annabon in de "Eerste reuse van Joris Spilbergen", voorkomende in "Begin en Voortgang van de O.I.C".
Volgens een afbeelding op pag. 136 van Linschoten's "Reizen naar het Noorden" lijkt het 2e en 3e kwartier zoals boven vermeld.
Wapenvoerder: Balthasar de Moucheron, geb. Antwerpen 1552, overl. --, uit een adelijk Noormandisch geslacht, koopman te Middelburg, Hij bevorderde zeer de scheepvaart en de ontdekkingsreizen en liet zich de titel van "Markies van het Prinseneiland" aanleunen. In 1598 verplaatste zij zijn handelshuis naar Vere.

 

 

Wapenschild: In blauw een geknotte paal van goud, ondersteund door een dwarsbalk en vergezeld van drie sterren (6) van hetzelfde; over alles heen een hardschild van blauw, beladen met een lelie van goud.
Wapenvoerder: Reynier de Pauw, geb. --, overl. --, koopman en reder, bewindhebber van de V.O.I.C, schepen en raad (1590) en burgemeester van Amsterdam (1605), gecommitteerde Raad (1606) en gedeputeerde van de Staten Generaal (1618). Koning Lodewijk XIII van Frankrijk en Koning Jacobus I van Engeland verleenden hem de riddertitel.

 

 

Wapenschild: In blauw een golvende dwarsbalk van zilver, van boven en van onderen vergezeld van een ster (6) van goud.
Volgens van Amoriel Général van J. B. Rietstap echter voerde hij in blauw een anker van goud.
Wapenvoerder: Olivier van Noort, geb. Utrecht ca 1558, overl. Schoonhoven 1627, ontdekkingsreiziger, de eerste Nederlander, die de aarde omzeilt.

 

 

Wapenschild: In rood een rechterschuinbalk van zilver, van boven beladen met een klaverblad van blauw, rechts begeleid van drie en links van twee lelies van zilver.
Wapenvoerder: Jacob Cornelisz. van Neck, geb Amsterdam 1564, overl Amsterdam 1638, admiraal van de oude Oost Indische Compagnie, daarna burgemeester van Amsterdam, Raad in de admiraliteit van Zeeland en later in die van Amsterdam. In 1637 gedeputeerde in de Raad van State.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 in zilver drie Moorenkoppen, antiek gekroond van goud; 2 en 3 in zilver drie zwijnskoppen van zwart.
Wapenvoerder: Jacob de Maire, geb. Antwerpen 1585, overl. 1616 op de terugreis van Jacarta naar Holland. Zeevaarder en ontdekker (Straat-le-Maire een zeeengte tussen Vuurland en Stateneiland bij Kaap Hoorn).

 

 

Wapenschild: gevoerd door beiden: Doorsneden: I In goud een leeuw van rood; II In zilver een lelie van zwart.
Wapenvoerder: Cornelis de Houtman, geb. Gouda ca 1540, overl. voor Atjeh 1599. Hij was oppercommies op de eerste tocht naar Oost Indie voor rekening van de Amsterdamse reders (1595) en daarna generaal over de tweede tocht, ondernomen door
De Moucheron en zijn Zeeuwsche Compagnie (1598).
Wapenvoerder: Frederik de Houtman, geb. Gouda ca 1540, overl. Alkmaar 1627, deelde de lotgevallen van zijn broer, was daarna oppercommies op de vloot van Van der Haegen, Gouverneur van Ambon, Raad van Indie en Gouverneur van de Molukken. Hj was sterrekundige en talenkenner.

 

 

Wapenvoerder: Jan Huyghen van Linschoten, geb. Haarlem 1563, overl. Enkhuizen 1611, thesaurier van Enkhuizen, zeevaartkundige, reiziger en reisbeschrijver.
Op oude afbeeldingen of kaarten vindt men voor hem een onduidelijk gevierendeeld wapen, waarvan het 1e en 4e kwartier overeenkomen met het blazoen van de Utrechtse familie Van Lintschoten, in zilver een groot uitgestulpt St. Andreaskruis van rood; het 2e en 3e kwartier vertonen een leeuw, mogelijk de Hollandse (?).

 

 

Wapenvoerder: Justinus van Nassau, geb. vermoedelijk in 1559, overl. Leiden 1631. Luitenant Admiraal van Zeeland, in 1601 Gouverneur van Breda.
Zijn wapen was gelijk aan dat van zijn vader, Prins Willem I, maar met een smalle bastaardstreep, in de richting van een schuinbalk onder het hardschild doorlopend. De juiste kleur van de streep is ons evenwel niet bekend.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker