WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

REESER I  ---  REESER II

Wapenserie

 

 

Wapen

Beschrijving

 

 

 

wp-Reeser-1-200
Reeser

 

Schild: In blauw een klimmende ree vergezeld rechtsboven van een ongewende gezichtswassenaar.

Helm: afgewend van zilver, getralied, gehalsband en goud omboord, rood gevoerd en gehecht.

Helmteken: de ree uitkomend.

Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

wpschild-reeser-1-100
wapenschild in kleur

wpschild-reeser-1-200

Familiewapen Reeser

Wapen: een klimmende ree, vergezeld rechtsboven van een omgewende gezichtswassenaar (kleuren onbekend).
Helm: halfaanziend.
Helmteken: de ree uitkomend.

WapenvoerderLeendert Didericus Johannes Reeser
Geb. Monster 23 jan. 1808, burgemeester van Rozenburg 1835-1850, overl. Maassluis 27 mei 1872.
Bron: 1

Bron 1:
CBG, Nederlandīs Patriciaat, 56e jaargang 1970, blz. 151.

 

REESER

Reeser Cuperus

Hessen

wpschilden-reeser

Wapen 1: Een klimmende ree vergezeld rechtsboven van een omgewende gezichtswassenaar. Helmteken: de ree uitkomend.

Wapen 2: In blauw een op een grond staande ree vergezeld boven van een gewende gezichtswassenaar, alles van zilver. Helmteken: een zilveren gewende gezichtswassenaar. Dekkleden: zilver en blauw.

N.B. Met het bovenbeschreven wapen 1 (zonder kleuraanduiding) zegelt Leendert Didekcus Johannes Reeser (lVd, blz. 169)) notaris te Maassluis, d.d. 13 april 1835 (lakafdruk -Algemeen Rljksarchief, not. Archief Zuid-Holland nr. 5747). Dit wapen wordt gevoerd door de nakomelingen van Emanuel Reeser (IVc).

Met het bovenbeschreven wapen 2 (zonder kleuraanduiding) zegelt eveneens Leendert Diderlcus Johannes Reeser (IVd). notaris te Maassluis, d.d. 3 maart 1842 (lakafdruk Algemeen Rijksarchief,. not. archief Zuid-Holland nr. 5752), doch met helmteken: een reeënkop en -hals. Ook dit wapen wordt thans nog gevoerd, o.m. door de nakomelingen van Johannes Bartholomeus Reeser (Vf).
Er komen echter talrijke variaties voor.

 

Bron:
Nederlandīs Patriciaat, 56e jaargang 1970:
Wapenschilden blz. 151;
Genealogie Reeser blz 151-183.

 

 

Ontwerper:

In 0000 door .
In 2007 getekend door Dirk J. Vuijk
In 2007 beschreven door Walter Andreas Groen

 

Publikaties:

- Nederlandīs Patriciaat, 56e jaargang 1970; Wapenschilden, blz. 151; Genealogie Reeser, blz 151-183.

 

Internet:

- Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 

 

Reacties:

- voor de tekeningen Dirk J. Vuijk
- voor de beschrijving Walter Andreas Groen

 

 

Đ WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.