WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 


Voor reacties

 

 

 

 

 

MACRANDER

 

Beschrijving

Wapenbrief

 


afstammend van Langemann

 

 

 


Beschrijving:

 

Wapenschild: In rood een uitgerukte zilveren lindeboom tussen twee klimmende toegewende zilveren leeuwen, goud genageld en getongd.

Helm: Een gewende traliehelm.

Helmteken: Een achtpuntige zwarte ster tussen een doorsneden rode en zilveren vlucht.

Dekkleden: Rood, gevoerd van zilver.

Wapenspreuk: [CREDE QUOD POTES, ET POTES]
“Geloof dat je het kunt, en je kunt het”

 

 

 

 

Aannemer:

Frank Macrander (*1970) schadecorrespondent uit Hoorn, voor zichzelf en de overige nakomelingen van zijn stamvader Arnold Macrander(Langemann) (*1566-†1620), voor zover en zolang zij nog de achternaam van de wapenstichter dragen.
De oudste, bekende voorvader is Arnold Langemann (Macrander), * Mengeringhausen (Waldeck) 1566, † Peckelsheim (Paderborn) 1620. Hij was een renaissance Humanist en fel aanhanger van de lutherse kerk (protestant). Na zijn studie aan de universiteit van Wittenberg, 'vergriekste' hij zijn naam in 'MACRANDER'. Hij was Sekretär (secretaris) en Kammermeister (thesaurier) van de graven van Waldeck, Ratsherr (raadsheer) in de “Hochfürstlicher Waldeckischer Rat” van Douairière gravin van Waldeck-Wildungen, Prokurator (advocaat/procureur) te Nieder-Wildungen en Fiscalis (afgevaardigde der belastingen) in de regio Dringenberg (Peckelsheim).

 

Ontwerper:

Twee verschillende Macrander lijnen (Frankfurt¹ en Wetzlar²) hebben gezegeld met soortgelijke symbolen, namelijk een boom en leeuw(en). Ook het zegel van de zwager van stamvader Arnold Macrander (Langemann), de beroemde reformator Philipp Nicolai, bevat een boom.

 

¹) Johann Henrich Martin Macrander (*1750-†1786), Gerichtsprokurator (advocaat/procureur) uit Frankfurt am Main, heeft als getuige gezegeld in een koopverdrag van 1784.
Op de rode lakzegel een geplante boom tussen twee toegewende klimmende leeuwen.

²) Johann Caspar Macrander (*1657/89-†1738/43), Gerichtsschöffe (schepen) uit Wetzlar, was een (klein)zoon van Philips Josias Macrander (*1629-†1719), raadsheer, schepen en burgemeester/consul van Wetzlar. De rode lakzegel van 1719 is in zeer slechte staat.
Op het zegel zijn de initialen "I C M" te herkennen en een wapenbeeld in de vorm van een uitgerukte, gewortelde boom en een springende leeuw.

In 2012 door Piet Bultsma.

 

Geregistreerd:

Op verzoek van Frank Macrander.

DWR Nr. 11221-09 (25 januari 2011) Wapenbrief

HEROLD, Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften zu Berlin,
Archivstr. 12-14, 14195 Berlin, Tel.: (030) 83901-100, Fax.: (030) 83901-103

 

-

Herkomst familienaam:

De naam Macrander is een 'vergrieksing' van de naam Langemann. De vergrieksing van de naam Langemann levert op: makr(os) (= lang) en ander (= man).

 

ht-macrander-1
Handschrift van de meester orgelbouwer Johann Friedrich Macrander 1661-1717

 

 

 

- Macrander
- Familiewapens in de Nederlanden

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.