WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

 

familiewapen

 

Pfeiffer

 

wp-Pfeiffer-300.gif

 


Beschrijving:

Schild: Linksgeschuind: I in groen een omgewende, schuinlinks geplaatste hertenkop met hals van natuurlijke kleur; II in goud een schuinlinkse, zwarte fluit.

Helm: Halfaanziend.

Wrong: Groen en goud

Helmteken: De hertenkop en hals uitkomend.

Dekkleed: Groen, gevoerd van goud

 

PFEIFFER (PLAAT 66).

 

Johann Philipp Pfeiffer 1), geb. in 1604, huwde te Hanstadten met N. N. en had twee zonen, o. a.: George Philipp Pfeiffer, geb. in 1636, huwde in 1660, had mede een zoon: George Philipp Pfeiffer, geb. in 1682, had o. a. tot zoon: Johannes Pfeiffer, geb. te Netzbach bij Hanstadten in 1715, overl. in 1789, geh. in eerste huwelijk met Elisabeth Heymann, geb. te Chaldenholzhausen, overl. in 1759, bij wie hij verwekte:
1e Anthon Pfeiffer, die volgt;
2e Johann Philipp Pfeiffer, die mede volgt.

 

Anthon Pfeiffer, zoo evengenoemd, geb. te Nassau Dietz 12 Jan. 1747, trad met zijn na te noemen broeder 12 Oct. 1768 als volontair in dienst in het regiment van den generaal Smissaert en overleed als gepens. kapitein der infanterie te Sambeek (N. Br.) 4 Juli 1829. Hij huwde te Geertruidenberg 9 Jan. 1787 met Catharina Albertina Petronella Ihrman, geb. te Dendermonde 6 Oct. 1769, overl. te Cuyk 15 Juni 1815. Behalve twee kinderen, die jong stierven, werden uit hunnen echt geboren:
1e Andreas Johannes Pfeiffer, geb. te Geertruidenberg 6 Nov. 1788, kapitein der infanterie, overl. te Vierlingsbeek 18 Juli 1825, geh. te Sambeek 28 April 1818 met Maria Johanna Schirmer, geb. te Veere 12 Juli 1787, overl. te Heusden 20 Dec. 1862, bij wie hij verwekte:
a. Antoinette Catharina Petronella Pfeiffer, geb. te Groningen 4 Febr. 1819, woonachtig te Heusden;
b. Christina Jacoba Johanna Pfeiffer, geb. alsvoren 28 Nov. 1820;
2e Johannes Philippus Pfeiffer, geb. te Cuyk 6 Oct. 1790, majoor der infanterie, ridder der Milit. Willemsorde, overl. te 's-Hertogenbosch 4 Juni 1830, geh. te Haastrecht 18 Dec. 1822 met Johanna Elisabeth Ledeboer, geb. aldaar 11 Juni 1802, overl. te Utrecht 12 Nov. 1865, na hertr. te zijn met den hoogleeraar Theodorus Gerardus van Lidth de Jeude; zij verwekten vier kinderen, waarvan twee jong stierven:
a. Egidia Johanna Pfeiffer, geb. te Utrecht 23 Sept. 1823;
b. Albertina Catharina Petronella Pfeiffer, geb. te Utrecht 27 Sept. 1829, geh. aldaar 11 Febr. 1869 met Dr. Hermann Schlegel, geb. te Altenburg 9 Juni 1804, hoogleeraar en directeur van 's-rijks museum van natuurl. historie te Leiden, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, weduwnaar van Cornelia Buddingh;
3e Dingena Carolina Pfeiffer, geb. te Cuyk 2 Jan. 1792, overl. te Breda 30 Nov. 1877, geh. te Cuyk 21 Mei 1821 met Johan Jacob Philipp Buhlman, geb. te Brombach 25 Sept. 1770, gepens. kolonel der infanterie, ridder der Milit. Willemsorde, overl. te Heusden 15 April 1843;
4e Karel August Pfeiffer, geb. te Cuyk 14 Febr. 1796, majoor der infanterie, ridder der Milit. Willemsorde, overl. te Maastricht 8 Mei 1854;
5e Catharina Elisabeth Pfeiffer, geb. te Cuyk 11 Jan. 1802, ongeh. overl. te Loenen a/d Vecht 20 April 1874;
6e Maria Christina Pfeiffer, geb. te Cuyk 11 Aug. 1804, overl. aldaar 11 Aug. 1823.

 

Johann Philipp Pfeiffer, tevoren genoemd, ged. te Hanstadten 8 Maart 1750, gepens. luitenant-kolonel, overleed te Groningen 27 Oct. 1824. Hij huwde te Namen 27 Jan. 1782 met Marie Francoise Josephine Toisoul, geb. aldaar 7 Juli 1755, overl. te Groningen 9 Sept. 1816. Hunne kinderen zijn, behalve drie die jong stierven:
1e Ernestine Pfeiffer, geb. te Fraiture (prov. Luik) 3 Mei 1779, overl. aldaar 19 Sept. 1855, geh. met Nicolas Petit;
2e Anthoon Pfeiffer,
die volgt;
3e George Philip Pfeiffer, geb. te 's-Gravenhage 3 Juli 1788, gepens. kapitein der infanterie, daarna rijksontvanger, ridder van het Legioen van Eer, overl. te ’s-Gravenhage 8 Mei 1862, geh. te Aken 23 April 1831 met Marie Philippe Thérèse de Haut, geb. te Bergen (Henegouwen) 30 Juni 1786, overl. te Haarlem 1 April 1871 ;
4e Maria Louiza Pfeiffer, geb. te 's-Gravenhage 17 Jan. 1791, overl. te Nijmegen 29 Dec. 1878;
5e Maria Thérèse Pfeiffer, geb. alsvoren 9 Sept. 1794, geh. te Bergen (Henegouwen) 12 Maart 1827 met Andreas Michael Hoedt, geb. te Rotterdam 5 Juni 1797, officier der infanterie, overl. te Maastricht 5 Sept. 1844;
6e Frederik George Pfeiffer, die mede volgt;
7e Carel Pfeiffer, geb. te Groningen 28 Juni 1803; gepens. officier der infanterie, daarna rijksontvanger, overl. te Maashees 4 Dec. 1874, geh. te Gennep met Maria Ewoldt, overl. te Oldenzaal 21 Dec. 1879.

 

Anthoon Pfeiffer, voornoemd, geb. te Breda 5 Juni 1782, gepens. kapitein, overleed te Nijmegen 18 Mei 1867. Hij huwde te Bergen (Henegouwen) 28 Jan. 1824 met Maria Philippina Jacquier, geb. te Culemborg 16 Febr. 1791 , overl. te Alkmaar 11 Maart 1836. Zij zijn de ouders van:
1e Johan Philip Pfeiffer, geb. te Princenhage 13 Juli 1816, kapitein der infanterie O.-I. leger, overl. op reis van Indië naar Nederland aan boord van het schip „Gerardus Jacobus" 24 Sept. 1856, hij had eene aangenomen dochter: Dorothea Frederika Georgetta Pfeiffer, geb. in O.-Indië in 1853, overl. te Nijmegen 29 Juli 1863;
2e George Philip Pfeiffer, geb. te Bergen (Henegouwen) 6 Nov. 1818, woonachtig te Bandong;
3e Frederik George Pfeiffer, geb. alsvoren 5 Nov. 1822, gepens. majoor der infanterie O.-I. leger, ridder der Milit. Willemsorde, overl. op reis van O.-Indië naar Nederland aan boord van het schip „de Koffijboom" 12 Sept. 1866, geh. te Muntok 22 Juni 1861 met Catharina Everlina David von Franquemont, geb. te Soerabaya 24 Dec. 1843, uit hunnen echt sproten, behalve een zoon die jong overleed:
a. Anton Johan Philip Pfeiffer, geb. te Batavia 21 Juli 1863, officier der artillerie;
b. Willem August Pfeiffer, geb. te Sinkawang 5 Nov. 1864;
c. Jacqueline Catharina Georgette Pfeiffer, geb. te Batavia 5 Juni 1866;
4e Maria Antoinetta Pfeiffer, geb. te Bergen 14 Sept. 1826, ongeh. overl. te Nijmegen 16 April 1881.

 

Frederik George Pfeiffer, tevoren genoemd, geb. te 's-Gravenhage 20 Dec. 1796, gepens. generaal-majoor der infanterie, ridder der beide Nederlandsche orden, commandeur der orde van de Eikenkroon, enz., overleed te 's-Gravenhage 12 Sept. 1882. Hij huwde te Luik 28 April 1824 met Jannetje Janssen, geb. te Groningen 31 Dec. 1803, overl. te Arnhem 17 Juni 1844, bij wie hij verwekte:
1e Maria Franciska Pfeiffer, geb. te Bergen 18 Febr. 1825, overl. te Groningen 12 Aug. 1866, geh. te Medemblik 8 Mei 1856 met Arnold Willem Hendrik Toe Water, geb. te Amsterdam 11 Aug. 1809, luitenant-kolonel der infanterie, overl. te Groningen 10 Aug. 1866;
2e Johanna Everdina Pfeiffer, geb. te Bergen 5 Aug. 1826, overl. te Gouda 10 Mei 1870, geh. te ’s-Hertogenbosch 27 April 1865 met Joannes Jacobus van Dieren, geb. aldaar 10 Febr. 1805, gepens. majoor-kwartiermeester, weduwnaar van Catharina Clarijs;
3e Frederik Johan Pfeiffer, geb. te Bergen 4 Maart 1828 , luitenant-generaal, inspecteur der infanterie, ridder der orde van den Nederl. Leeuw en van die der Eikenkroon, commandeur van het Legioen van Eer, geh. te Gouda 29 Maart 1860 met Maria Johanna Wilhelmina van Dieren, geb. te 's-Hertogenbosch 8 April 1829, overl. te 's-Gravenhage 5 Juli 1875, uit hunnen echt werden geboren:
a. Frederik George Johan Pfeiffer, geb. te 's-Gravenhage 7 Jan. 1861 , overl. te Haarlem 28 April 1880;
b. Catharina Johanna Pfeiffer, geb. te 's-Gravenhage 9 Febr. 1863, geh. te Breda 3 Juli 1884 met Henri Coert Moll, geb. te Zutphen 17 April 1859, officier der infanterie O.-I. leger, zoon van B. J. en van Anna Elisabeth Staal;
c. Maria Francisca Pfeiffer,
geb. te Vlissingen 11 Sept. 1865, geh. te 's-Gravenhage 26 Nov. 1885 met Jacobus Adrianus Franken, geb. te Delft 10 Dec. 1860, officier der infanterie, gedetach. bij het O.-I. leger;
d. Pieter Evert Pfeiffer, geb. te 's-Gravenhage 9 Maart 1868;
e. Karel August Pfeiffer, geb. alsvoren 1 Maart 1872;
4e Hendrika Cornelia Pfeiffer, geb. te Delft 23 Jan. 1831, geh. te 's-Hertogenbosch 20 Oct. 1858 met Paulus van Harrevelt, geb. te 's-Gravenhage 24 Juli 1823, gepens. luitenant-kolonel intendant;
5e Karel Lodewijk Pfeiffer, geb. te Delft 4 April 1834, gepens. luitenant-generaal, oud commandant van het O.-I. leger, ridder der orde van den Nederl. Leeuw en commandeur der orde van den Witten Olifant van Siam, geh.: eerst te Poerwakarta (Krawang) 9 Aug. 1861 met Caroline Louise van Polanen Petel, geb. te Magellan 6 Juni 1842, overl. te Batavia 26 Juli 1862, en daarna te Serang 30 Mei 1864 met Adriana Antoinette van Polanen Petel, geb. te Soerabaya 24 Oct. 1845;
uit het eerste huw. werd geboren:
a. Caroline Louise Elisabeth Pfeiffer, geb. te Batavia 24 Juli 1862, geh. aldaar 8 Nov. 1882 met Jan Haga, geb. te Oldeboorn 6 Sept. 1853, officier van gezondheid O.-I. leger, zoon van Hendrik en van Johanna Maria ten Cate;
uit het tweede huw. sproten voort:
b. Elisabeth Jeannette Adrienne Pfeiffer, geb. te Batavia 17 Juli 1865;
c. Frederik Oscar Pfeiffer, geb. te Palembang 11 Jan. 1867;
d. Adriêne Carolina Wilhelmine Pfeiffer, geb. alsvoren 6 Nov. 1868;
e. Marie Antoinette Pfeiffer, geb. te Batavia 2 Maart 1870;
f. Karel Lodewijk Pfeiffer, geb. alsvoren 9 Nov. 1874;
g. Cornelie Nicotine Pfeiffer, geb. alsvoren 14 April 1876, jong overleden;
h. Willem George Pfeiffer, geb. alsvoren 24 Nov. 1877;
i. Jules Cezar Pfeiffer, geb. alsvoren 22 Juli 1884;
6e Evert Willem Pfeiffer, geb. te Nijmegen 17 April 1836, kapitein der infanterie O.-I. leger, ridder der Milit. Willemsorde, overl. te Delft 1 Aug. 1870, geh. te Semarang 16 Aug. 1862 met Adeline Frederique Caroline Eugenie Bousquet, geb. te Ambarawa 9 April 1845, overl. te 's-Gravenhage 9 Mei 1881 , behalve een zoon die jong overleed, werden uit hunnen echt geboren:
a. George Henri Pfeiffer, geb. te Semarang 8 Mei 1863, luitenant ter zee 2e klasse;
b. Eugène Willem Pfeiffer, geb. alsvoren 5 Oct. 1864, luitenant ter zee 2e klasse;
7e Andreas Michael Pfeiffer, geb. te Nijmegen 24 Febr. 1838, gepens. kapitein der genie O.-I. leger, overl. te Soerabaya 17 Nov. 1881, geh. te Padang 7 April 1864 met Matilda Josephine Intveld, geb. aldaar 12 Juni 1843, bij wie hij verwekte:
a. Maria Jeannette Pfeiffer, geb. op het fort de Koek 14 Juli 1865, geh. te Soerabaya 25 Febr. 1885 met J. C. Soeters;
b. Eliza Matilda Pfeiffer,
geb. te Padang 14 Sept. 1866;
c. Frederik George Pfeiffer, geb. te Banjoe Biroe 27 Dec. 1867;
d. Theunis Andreas Pfeiffer, geb. te Batavia 4 Juli 1869;
e. Catharina Christiana Pfeiffer, geb. te Delft 15 Oct. 1870, overl. te Amsterdam in 1886;
f. Johanna Agathe Pfeiffer, geb. te Soerabaya 4 April 1875;
g. Adriaan Pfeiffer, geb. te Heusden 1 Jan. 1878, jong overleden;
8e Pieter Wilhem Pfeiffer, geb. te Utrecht 1 Juni 1840, majoor der artillerie, geh.: 1e te Delft 17 Juli 1872 met Adeline Frederique Caroline Eugenie Bousquet, weduwe van zijnen broeder Evert Willem, voornoemd, 2e te Zwolle 8 Jan. 1885 met Anna Maria Martha Nieuwpoort, overl. aldaar 6 Mei 1885, en 3e te Amsterdam 11 Nov. 1886 met Engelina Jacoba Swildens, geb. te Drachten 30 Juli 1860;
uit het eerste huw. sproten, behalve vijf kinderen die kort na de geboorte of zeer jong stierven:
a. Adeline Pfeiffer, geb. te Delft 16 Sept. 1872;
b. Pieter Wilhelm Pfeiffer, geb. alsvoren 28 Febr. 1875;
c. Frederic Henri Pfeiffer, geb. alsvoren 22 Juni 1877;
uit het tweede huw. werd geboren:
d. Anna Pfeiffer, geb. te Zwolle 26 April 1885;
9e Karel August Pfeiffer, geb. te Utrecht 25 Febr. 1843, kapitein der infanterie, geh. te 's-Gravenhage 6 Febr. 1879 met Catharina Everlina David von Franquemont, weduwe van Frederik George Pfeiffer, voornoemd, uit hunnen echt zijn geboren:
a. Georgette Johanna Eugenie Pfeiffer, geb. te 's-Gravenhage 5 Oct. 1880, overl. te Arnhem 5 Juli 1885;
b. Frederik George Karel Pfeiffer, geb. te Arnhem 28 Jan. 1882.

 

 

 

NOOT

2) Volgens eene overlevering was hij een zoon van ridder Ludwig von Zeitelberg, die omstreeks 1597 in Frankenland leefde en geh. was met Jkvr. Bertha von Ravensberg. Door een twist met zijn eenigen broeder, Ludwig Heinrich, waarin hij vermeende deze gedood te hebben, vluchtte hij naar het Nassausche, alwaar hij zich vestigde en den naam Pfeiffer aannam, volgens een bijnaam door de onderdanen hem vroeger gegeven, omdat hij zoo uitmuntend de fluit kon bespelen.

 

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen.
Te Groningen bij J.B. Wolters, 1885, plaat 66, blz 8-10.

 

Zie ook: Nederland's Patriciaat, 8e jaargang, 1917, blz. 342.

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker