WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

HARTMAN

 

 

 

 

 

wp-Hartman-260

HARTMAN

 

Beschrijving:

Schild: In zilver een blauwe schuinbalk, beladen met drie vijfpuntige gouden sterren, geplaatst in de richting van de balk.

Helm: halfaanziend

Wrong: blauw en zilver.

Helmteken: een uitkomende, zilververen geharnaste ridder, het harnas met goud afgezet, een zilveren zwaard met gouden gevest in de opgeheven rechterhand, de linkerhand in de heup.

Dekkleed: blauw, gevoerd van zilver.

 

 

 

Franciscus Stakius Hartman, gehuwd met Maria Huyck, hadden een zoon:

 

Hartmanus Hartman, geb. te Leiden 18 April 1591, chirurgijn te Amsterdam, alwaar hij overleed 24 Mei 1659 *. Hij huwde te Amsterdam 14 Febr. 1623 met Agata Volckerts, geb. te Sneek 29 Nov. 1603, overl. te Amsterdam 4 Oct. 1666.

Hunne kinderen waren:

1e Hartmanus Hartman, die volgt
2e Maria Hartman
3e Cornelia Hartman.

 

Hartmanus Hartman, zoo evengenoemd, geb. te Amsterdam 18 Aug. 1626, promoveerde te Leiden in 1653 tot doctor in de medicijnen, was later kassier der thesaurie te Amsterdam en overleed aldaar 12 April 1688. Hij huwde te Amsterdam 5 Mei [654 met Elisabeth Kemp, geb. aldaar 9 Oct. 1628 en overl. 31 Mei 1709, dochter van Henrick en van Elisabeth Kuysten.

Uit hun huwelijk werden o. a. geboren:

1e Maria Hartman, geb. te Amsterdam 15 Aug. 1656, aldaar gest. 18 Sept. 1727, huwde er 20 Febr. 1685 met Jacob de Roo, overl. 3 Juli 1688, weduwnaar van Catharina Keumen;
2e Hartmanus Hartman,
die volgt
3e Agatha Hartman, geb. te Amsterdam 25 Nov. 1661, aldaar overl. 18 April 1733, geh. met Cornelis de Gijselaar;
4e Cornelia Hartman,
geb. te Amsterdam 3 Mei 1663, aldaar overl. 16 Aug. 1741;
5e Elisabeth Hartman, geb. te Amsterdam 20 Jan. 1665, overl. 7 Mei 1718, huwde met Jan Schut;
6e Hendrik Hartman,
geb. te Amsterdam 4 Juni 1667, aldaar overl. 28 April 1729.

 

Hartmanus Hartman, voornoemd, geb. te Amsterdam 16 Mei 1659, kerkmeester der Oude-Walekerk, overl. aldaar 24 Oct. 1727.
Hij huwde tweemaal: eerst te Amsterdam 22 Aug. 1684 met Eva van Santen, geb. 1 Mei 1665, aldaar overl. 30 Juni 1690, en daarna mede te Amsterdam 2 Dec. 1693 met Helena van Berckel, overl. 11 Jan. 1732, dochter van Nicolaas en van Clara van den Broucq.

Uit het eerste huw. werd geb.:

1e Hartmanus Hartman, geb. te Amsterdam 13 Maart 1687, secretaris van de bewindhebbers der W. I. Compagnie te St. George d'Elmina in Guinea, aldaar overl. 29 April 1724.

Uit het tweede huw.:

2e Clara Helena Hartman, geb. te Amsterdam 15 Oct. 1694, overl. 24 Nov. 1776, gehuwd in Maart 1714 met Michiel Pyll, geb. te 's-Gravenhage

7 Jan. 1684, secretaris van den Levantschen handel, overl. te Amsterdam 29 Sept. 1727, zoon van Louis en van Cornelia van der Staal;
3e
Mr. Nicolaas Hartman, die volgt.

 

Mr. Nicolaas Hartman, zoo evengenoemd, geb. te Amsterdam 28. Oct. 1697, advocaat der O. Indische Compagnie, overleed te Amsterdam 16 Nov. 1754 en huwde tweemaal: eerst te Amsterdam 4 Mei 1743 met Cornelia Theodora Rauws, aldaar overl. 24 Nov. 1743, en daarna te 's-Gravenhage 8 Febr. 1746 met Hester Pauw, geb. aldaar 1 Nov. 1713, overl. op den huize de Dom te Voorburg 30 Aug. 1789, dochter van Anthoni en van Wilhelmina Amold.

Uit het tweede huw. werden geboren:

1e Mr. Nicolaas Willem Hartman, geb. te Amsterdam 16 Nov. 1746, promoveerde te Leiden tot doctor in de rechten 5 Aug. 1768, was raadsheer in het prov. hof van Holland en overleed op den huize Oostduin bij 's-Gravenhage 6 Aug. 1809. Hij huwde te 's-Gravenhage 8 Maart 1772 met Jeanne Emilie Phaff, geb. te Suriname 25 Jan. 1750, overl. te 's-Gravenhage 28 Febr. 1830, dochter van Johannes en van diens vierde vrouw Maria Louisa de la Rivière, vrouwe van Werve.

Hunne dochter: Estker Jeanne Hartman, geb. te 's-Gravenhage 24 Nov. 1772, aldaar overl. 15 Mei 1845, huwde er 25 Maart 1792 met Mr. Cornelis Emilius van Doeveren, geb. 8 Dec. 1768, burgemeester van 's-Gravenhage, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, aldaar overl. 7 Nov. 1844, zoon van Gualtherus en van Aletta Eek;
2e
Mr. Charles Antony Hartman, die volgt.

 

Mr. Charles Anthony Hartman, zoo evengenoemd, geb. te Amsterdam 16 Sept. 1747, promoveerde te Leiden 5 Aug. 1768 tot doctor in de rechten, was ontvanger-generaal van den raad der Amerikaansche koloniën en bezittingen , later substituut-griffier van den hoogen raad in Holland, lid van den gemeenteraad te 's-Gravenhage en overleed aldaar 28 Jan. 1821.
Hij huwde 4 Jan. 1792 met Catharina Maria de Kempenaer, geb. te ’s-Gravenhage 30 Juli 1763, aldaar overl. 9 Jan. 1844, dochter van Mr. Jacob en van Maithea Huberta van Minninghen.

Hunne kinderen waren:

1e Mr. Jacob Mattheus Hartman, geb. te 's-Gravenhage 23 Febr. 1796, promoveerde te Leiden 29 Nov. 1817 tot doctor in de rechten, kantonrechter te 's-Gravenhage, alwaar hij overleed 9 Dec. 1851;
2e Wilhelmina Emilia Hartman, geb. te 's-Gravenhage 17 Juni 1798, overl. aldaar 3 April 1855; 30 Sara Maria Geertruida Hartman, geb. te 's-Gravenhagé 29 Juli 1800, aldaar overl. 16 Oct. 1882;
4e Mr. Martinus Adrianus Hartman, die volgt.

 

Mr. Martinus Adrianus Hartman, pas genoemd, geb. te 's-Gravenhage 19 Dec. 1805,- promoveerde te Leiden in 1828 tot doctor in de rechten, was subst. griffier bij den hoogen raad der Nederlanden en overleed te ’s-Gravenhage 6 Febr. 1876.
Hij huwde aldaar 4 Juli 1832 met Cornelia Jacoba Philipse, geb. te Middelburger Dec. 1808, overl. te 's-Gravenhage 25 Jan. 1884, dochter van Mr. Antoni Willem en van Anna Johanna van Lemzeele.

Uit hun huw. werden geboren:

1e Charles Marie Antoine Hartman, die volgt;
2e Antoni Willem Hartman, die daarna volgt;
3e Wilhelmina Jacoba Hartman, geb. te 's-Gravenhage 14 Oct. 1837, gehuwd aldaar 5 Juli 1860 met Mr. Rudolf Theodoor Bijleveld, geb. te 's-Gravenhage 22 Sept. 1835, advocaat-generaal bij het gerechtshof aldaar, zoon van Mr. Daniel Jan en van Jkvr. Maria Adriana Wilhelmina Elisabeth Pauw;
4e Maria Johanna Hartman, geb. te 's-Gravenhage 2 Juli 1840, aldaar overl. 9 Mei 1864 en er gehuwd 24 Juni 1863 met Mr. Johannes Hubertus Cornelius Lisman, geb. onder Soeterwoude 22 Aug. 1836, zoon van Mr. Johannes Aegidius en van Adolphine Julienne Meijer.
Hij hertrouwde met Emma Constantia Sprenger.

 

Mr. Charles Marie Antoine Hartman, voornoemd, geb. te 's-Gravenhage 16 April 1834, promoveerde te Leiden tot doctor in de rechten 19 Mei 1859, commies bij het departement van Justitie, en huwde te Utrecht 29 Mei 1873 met Wibbina de Bahian van Doorn, geb. te Jutphaas 20 Juli 1839, dochter van Mr. Cornelis Govert en van Henriette Cornelia Philippine Wichers.

Uit hun huw. zijn geboren:

1e Maria Cornelia Hartman, geb. te 's-Gravenhage 1 Juli 1874;
2e Henriette Cornélie Philippine Goverdine Hartman, geb. te 's-Gravenhage 3 Nov. 1875.
3e Antoni Willem Hartman, geb. te 's-Gravenhage 22 Jan. 1878;
4e Elisa Cornelis Unico Hartman, geb. te 's-Gravenhage 9 Aug. 1882.

 

Mr. Antoni Willem Hartman, voornoemd, geb. te 's-Gravenhage 27 Nov. 1835, promoveerde te Leiden tot doctor in de rechten 25 Febr. 1859, griffier bij de arrondissements-rechtbank te 's-Gravenhage, en huwde te Delft 3 Mei 1861 met Anna Jacoba del Campo, genaamd Camp, geb. te Vlissingen n Juli 1838.

Zij verwekten de volgende kinderen:

1e Martinus Adrianus Cornelis Hartman, geb. te Aarlanderveen 2 Nov. 1862;
2e Willem Frederik Hartman, geb. te Middelburg 20 Jan. 1864;
3e Charles Marie Antoine Hartman, geb. te Middelburg 14 Nov. 1865;
4e Rudolf Willem Hartman, geb. te 's-Gravenhage 6 Dec. 1870;
5e Cornelia Jacoba Hartman, en
6e Jacoba Cornelia Hartman, geb. te 's-Gravenhage 13 April 1872, tweelingen.

 

*) Zijn portret komt voor op het beroemde schilderij „de Anatomische les", van REMBRANDT.

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen.
Te Groningen bij J.B. Wolters, 1885. Tweede deel, pl nr 36, blz 16, 17

 

Bronnen:
- CBG
-
Nederland's Patriciaat, 49e jaargang, 1963, blz. 151.

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker