Pourtraitschilder

Berend Wierts KUNST

 

 


BWKunst-80
Berend Wierts Kunst

Inhoud

Werkboekje

Portretten

Portretten op volgorde van familienaam

Genealogie
van
Berend Wierts Kunst

Meer
genealogieŽn

Bronnen

Voor reacties

 

 

Werkboekje

 

Berend Kunst noteerde zijn werkzaamheden van 1823 tot 1873 in een klein boekje.
Klik op een afbeelding en de hele pagina uit het werkboekje komt groter te voorschijn.
Dit ter controle van de door Berend Kunst geschreven tekst.
*

 

<

Inhoud 1848

>

 

p53-d

Gorredijk

1 Kleinkind van Not. De Jonge. 1 Copie
vsn Dam en Vrouw. Faber. 1 Copie. Posthuma en
Vrouw. Koopman en Vrouw en Kleindochter
Van der Wal en Vrouw en 4 Kinderen

p53-e

Dragten

Van der Meer en Vrouw. 2 Kinderen
van Douma. Juff. Blom. Juffr. Koopmans-Bolman
en Vrouw. Do. Holwarda en Vrouw. Van der Meer
en Vrouw. 1 Kind van N. en Zuster. 1 Kind van Bakker
N. 2 Kopien voor Douma (Koopman en Zuster te Beesterzwaag)

p53-f

Leeuwarden

Andringa. Do. Kim. Van der Wal en Vrouw
2 Kinderen. Wedw. N. de Boer
Assen. 3 Kinderen Tableau voor Westra. Bertling
en Vrouw. Mevrouw Nauta. Hr. Metz

p54-a

Berlikum

Do. van der Goot en Vrouw en Moeder
Osenga en kind. Hr. Osenga. Van der Mei en Vrouw
3 kinderen van Pieterse. Mr. Dijkstra. 2 Copien
De Boer en Vrouw. Hr. Hansma te Beetgum. 1 Kind
2 Dochters van Do. Wassenberg te St. Annaparochie
1 do. van Kim. Do. Auwen
Dr. Sannes en Vrouw. Do. Schukking, een Kind van
Do. Sannes te Veendam. Vrouw Molema. Romeling
en Vrouw en kind (Tableau) te Finsterwold
Boelens en Vrouw te Nieuwolda

p54-b

Makkum

Joost Kruizinga en Broeder. Westendorp
en Vrouw. Apt. De Boer. De Vriese
Do. Semering en Moeder te Schraart.

p54-c

Workum

Do. Tiddens en Vrouw en Kind. Ontv.
Koopmans. Burgm. Troste. K. Visser en
Vrouw en Dochter. F. Visser en Vrouw. Wetsenga
en Zoon. Do. Van Leeuwen en Vrouw. Do.
Zevensma
en Vrouw. Juffr. Hoekstra. 1 Copie

p54-d

Bolsward

Do. van der Vegt en Vrouw, zoon en
Dochter. Mevrouw Schwartzenberg en 3 Kinderen
(Tableau) Brouwer en Vrouw en Vader. Schrakamp
en Vrouw. Kramer en Vrouw. Jufr. van Bing. Van
de Oeder. Westerbaan. (Do. Reigersberg en Vrouw
Hoekstra en Vrouw, Fellinga te Wommels) 2 Kinderen van
Nieuwland. Jufr. de Haas. 1 Kind van Speelman
5 Kinderen van Burgm. Mulier (Tablau) Dr.
Lyklama en Dochter. (Doornbos en Vrouw te Groningen

p54-e

Heeg

Dr. Knap. Jufr. Guldenarm en Kind. Mansing en Vrouw
en Kind. Anne Visser en Vrouw. D. Visser. 3 Kinderen v. J. Visser

 

NOOT: de tekst is letterlijk overgenomen; hou rekening met verschrijvingen

 

 

<

 

>

 

 

 


© WAZAMAR
sinds 1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker