Pourtraitschilder

Berend Wierts KUNST

 

 


BWKunst-80
Berend Wierts Kunst

Inhoud

Werkboekje

Portretten

Portretten op volgorde van familienaam

Genealogie
van
Berend Wierts Kunst

Meer
genealogieën

Bronnen

Voor reacties

 

 

Werkboekje

 

Berend Kunst noteerde zijn werkzaamheden van 1823 tot 1873 in een klein boekje.
Klik op een afbeelding en de hele pagina uit het werkboekje komt groter te voorschijn.
Dit ter controle van de door Berend Kunst geschreven tekst.
*

 

<

Inhoud 1840

>

 

p41-b

[Dordrecht]
1840

Holtmark en Vrouw. V. d. Vlies en Dochter
V. d. Berg en Vrouw. Wiener en Vrouw. Joris
sen & Vrouw en 3 Kinderen. Metzlar. Hr.
Day en broeder. Van Nuchteren. De Bon
Graaf Hogendorp & Vrouw. Juf. Breur
Lotsy & Vrouw en Kleinzoon. Struis en
Kleinkind. Nierman en Vrouw. Kist.
1 Copie. Van Overstraten en Vrouw. Juf.
Levy. Jufr. v. d. Berg. Van Breda. Van Antw.
Joseph D
ümolejn en Vrouw. Jufr. Wiener. Zoethout

Prov.
Groningen

Do. Uilkens en Vrouw. Dr. Buurma
en vrouw. Juffr. Kuyper (te Zandt). Kruizinga
en Vrouw. Hr. Tholen en Vrouw
Do. Zuidema en Vrouw. De Boer
en Vrouw

Rotterdam. Snickers en Vrouw & Zuster.
Hilleg
ers.berg. Struik. Jkr. en Vrouw
Delfshaven. Do. van Brandenburg en Vrouw
Mevrouw Blomhert en Zoon. Juffr. Wolf
Kapt. Bok en Vrouw. 1 Schilderij te Dordt
verkocht.

p41-c

p42-a

Maastricht

Do. Veldwyk & vrouw met drie Kinderen
Jufr. Stuffken. Van Halen en Vrouw. 1 Copie
Do. Van Epen & Vrouw. Zoon & Dochter
Mevrouw Geveken van Herwynen. twee Heeren
Grousset. Borel en Vrouw met zes
Kinderen. Schreuder. Burgm. Nierstrass
en twee Dochters. Not. Nierstras en Vrouw
Twee Copiën voor Jufr. Beelaarts
Schepen Panhuis & Broeder. Panhuis
en Vrouw. Twee Kinderen van Sandberg
Mevr. Sandberg. Do. Valkenberg. Twee Kinderen
van Tilwart. Genie Overste Oortwyn
Do. van Engelen. Luitn. van der Hoeven
en Vrouw. Lt. Cool en Vrouw. Bastings
en Vrouw. Brenta en vrouw, tablau
Nolens en Vrouw te E. Pastoor Servaas.
Mevr. Rosenthal en Dochter. pres. Batta
en Vrouw. Kostr. Sanders. Mevr. Roofhaar
en twee Kinderen, tablau. Brak. Notaris
v. Hoeven. 1 Copie voor van Letten.

p42-b

Lier

Advocaat Bergman. Morian. Luitn. van den
Broek.
(te Antwerpen Giezen en 2 andere Portretten)
1 Kindt. 1 Copie van do. Tonkens te Oostwold)

p42-c

Broek in
Waterland

Mülder en Vrouw en Kind. Marens en
Kind. Mulder. Verbeek en Moeder
Sütherzand. drie kinderen van burgem.
Koker. Dwaling en vrouw.

p42-d

Ilpendam

Van Garderen en Vrouw. Vyf Kinderen
van dezelve a Tablau. Van Garderen
en Vrouw te Amsterd
am. pastoor Schaaps
Juffrouw Rensink. (Smit en vrouw en
Kind en broeder. Jufvrouw Kieviet te Purmerende)

p42-e

Edam

Do. Dümans & Vrouw. Dr. Bieben
Drie Copien van dezelve. Mevrouw van
Dust en Kind. Tablau. Twee Kinderen
van de Wed. van Holk. Pont en Vrouw Jr.
Burgm. Van Bommel en Vrouw. Notaris
Brugman en Zoon. Boot en Vrouw en Zoon, tablau
Dirk Veen. P. Veen & Vrouw. Poolman.

 

NOOT: de tekst is letterlijk overgenomen; hou rekening met verschrijvingen

 

<

 

>

 

 

 


© WAZAMAR
sinds 1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker