Pourtraitschilder

Berend Wierts KUNST

 

 


BWKunst-80
Berend Wierts Kunst

Inhoud

Werkboekje

Portretten

Portretten op volgorde van familienaam

Genealogie
van
Berend Wierts Kunst

Meer
genealogieŽn

Bronnen

Voor reacties

 

 

Werkboekje

 

Berend Kunst noteerde zijn werkzaamheden van 1823 tot 1873 in een klein boekje.
Klik op een afbeelding en de hele pagina uit het werkboekje komt groter te voorschijn.
Dit ter controle van de door Berend Kunst geschreven tekst.
*

 

<

Inhoud 1828

>

 

p12-b

1828

Den Heer Nap
Dr. Muntinghe & Vrouw
Schneider & Vrouw
Vier Kinderen van W. Pot
Kolk en Vrouw & Zoon
De zoon van Ds. Adriani
Juffrouw Meijer
Een zoon en dochter van Zuiderveen

p12-c

Groningen

Den Heer Dijkema & vrouw in olieverf
Juffrouw de Boer
-- Ab. Molema & Zoon Zijl & Beerta --

p12-d

Maart
Lochem

Ds. Verweij & Vrouw
Burgemeester Thomasson
Mevrouw Folteling
Rentmeester Numan en Vrouw
Leen en Vrouw & Dochter
Een Kind van de Heer Peerlkamp
Juffrouw Vieaten
Raad & Vrouw
M
eester. Molema en Zoon te Nieuw Beerta en zoon
D
okter. Sannes te Veendam in olieverf

p12-e

p13-a

Joure
van huis den 25 Juny

4 Kinderen door de Juffrouw weduwe. Zeveryn
den Heer de Jong & Vrouw
F. de Jong
Juffrouw Bogart in miniatuur
Dr. Wilems en Vrouw & Kind
Bargsma en Vrouw
Pier Borger
V. d. Meulen & Hr. Koopmans
K
apitein. Rinkes & Pekema
De Vries en Vrouw
Juffr
ouw. Oomkes te ter Cappel aan lijsten f - 142 f - 10

p13-b

p14-a

Heerenveen

Den Heer De Vries en Vrouw
Agt Kinderen voor dezelve
W. Takonis & Vrouw
. De Heer Vierzen Grietman
De Looze & Vrouw
De Oude Heer Hidding na de Dood
na een silhouet & twee copieen naar dezelve
Juffr
ouw. Hiddinga dochter naar een silhouet en
twee CopiŽn naar dezelve
Den Heer M. Hiddinga Houtkoper
K. Hiddinga Prokureur
J. Hiddinga Apotheker
Den Heer de Vrieze naar een silhouet & Vrouw
Twee Broeders sjollema
Overdiep en Vrouw†† aan vergulden Lijsten f 192 Ė f 26
D. Sjollema
Overdiep en Bruid
Simon Takonis en Vrouw en Moeder
Ramau
T. Takonis en vrouw
Van Driesen en Vrouw
2 Kinderen van dezelve
Attema & Vrouw
Biersma en Vrouw
Juffr
ouw. BarlagenJuffrouw Dijkstra
K
apitein. Dijkstra & Zuster
Jonkheer Scheltinga
overleden Takonis
D
okter. Wyndels & Vrouw
De Heer Metz en zyn overl
eden. Vrouw
Een Kind van dezelve
Koelman & Vrouw te Wolvega

p14-b

Crommenie in
Noord-Holland

Den Heer Zypestein & Vrouw
Een Copie van den heer Z.
Den Heer van Eden en Van Vliet
3 dochters van Wildeman
1 dochter van Stam te Koog

p14-c

Grouw

Takonis en Vrouw en Vader
1 zoon van de Jong
K
apelmeester. De Vries een Vrouw
Domine Lieuwens en Vrouw
Greben en moeder
1 Kind van Faber
Andriessen
Douma

p15-a

Groningen.

J. Lantinga & Vrouw
2 Landschappen get
ekend. Voor Ds. Tonkens
2 Teekeningen voor Bilroth

 

NOOT: de tekst is letterlijk overgenomen; hou rekening met verschrijvingen

 

<

 

>

 

 

 


© WAZAMAR
sinds 1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker