Pourtraitschilder

Berend Wierts KUNST

 

 


BWKunst-80
Berend Wierts Kunst

Inhoud

Werkboekje

Portretten

Portretten op volgorde van familienaam

Genealogie
van
Berend Wierts Kunst

Meer
genealogieŽn

Bronnen

Voor reacties

 

 

Werkboekje

 

Berend Kunst noteerde zijn werkzaamheden van 1823 tot 1873 in een klein boekje.
Klik op een afbeelding en de hele pagina uit het werkboekje komt groter te voorschijn.
Dit ter controle van de door Berend Kunst geschreven tekst.
*

 

<

Inhoud 1824

>

 

p2-e

In de zomer 1824 in Friesland gereisd doch geene aantekening gehouwen alsmede eenige
Portretten te Schiermonnikoog gemaakt
.

p2-f

1824

Een 1sten Novemb. aan de Burg op
het eiland Texel aangekomen en aldaar
gemaakt de volgende Portretten:

p2-g

p3-a

Burg op Texel

Dominee. Wassenaar en Vrouw
Een Kind van J. Boon 1 dito van Hakkes
Vrederigter Langerveld en Vrouw
Berger & Bruid
W. Langerveld & Zuster
Oude Heer Langerveld & Vrouw
nog 1 copie van Mevrouw
Luit
enant. Voogd & Vrouw
Zeven Portretten voor D
okter. Robijn
Voor Mevrouw Pool de heer Reinbach & vrouw
Ontv Reinbach en vrouw
M. Ran in miniatuur
Juffrouw Alle de wed
uwe. Vos
Dochter van alle
Ds. Van Lon en Vrouw Oostereind
-----------------------------20 lijsten geleverd

p3-b

Helder en Nieuwe Diep

Kapitein. Hindriks en 2 stukken voor hem gemaakt
Kap
itein. Keize in miniatuur
K
anonnier. Visscher & Vrouw
Karseboom
Mulder Juffr. Stuipenga

 

NOOT: de tekst is letterlijk overgenomen; hou rekening met verschrijvingen

 

<

 

>

 

 

 


© WAZAMAR
sinds 1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker