Symentje Hendriks TACONIS

SHTaconis-400
1828

 

Symentje (Siemontje, Symontje) Hendriks TACONIS
geb
Heerenveen 19.09.1801
ged Heerenveen 11.10.1801
Herv. gem. 1739-1811 DTB: 595
ber huisvrouw
overl
Heerenveen gemeente Schoterland 02.07.1846
aangiftedatum 4 juli 1846, akte nr 98
tr Heerenveen gemeente Schoterland 26.11.1826 akte nr 49
Gerrit Jeltes OVERDIEP
geb
Heerenveen 28.07.1801
Doopsgez. gem. Heerenveen, geboorten 1740-1811
ber IJzerhandelaar te Heerenveen
overl
Heerenveen gemeente Schoterland 19.10.1865
aangiftedatum 20 oktober 1865, akte nr 207

Zie ook gezin Overdiep - Taconis

 

 

 

- Pasteltekening 47 x 37 cm -
- vervaardigd Heerenveen 1828  -
Portret
ten halve lijve, en trois quart.
- sign.dat.  geen  -
- eigenaar: Dr. G. Overdiep te Zandhuizen -
- fotograaf P. Boonstra, Groningen -

0016

 

 

- Genealogie van Symentje Taconis
- Berend Wierts Kunst

 

Bronnen:

- Werkboekje, 1828, Heerenveen, Overdiep en Vrouw
- bron 1, blz 39, 1828, Heerenveen, “Overdiep en Vrouw”, blz 71, 1828, Heerenveen “Overdiep en Vrouw”. , blz 89
- bron 4, blz 19 cat.nr 7
-
Genlias

Voor reacties