Evert Reenders REENDERS

ERReenders-400
1827


Evert Reenders REENDERS

geb
Eenrum 21.06.1772
ged Eenrum 28.06.1772
vader: Reender Martens
moeder: Ebeltje Berends

ber
schoolmeester, maire van Eenrum 1811-1812, ontvanger der belastingen
overl Eenrum 27.02.1829
tr
Eenrum 21.05.1797
Abeltje Freerks DIJKINGA
geb
Eenrum 17.01.1776
ged Eenrum 28.01.1776
vader: Freerk Alberts Dijkinga (landbouwer te Eenrum aan den Ouden dijk)
moeder:
Nantje Onnes
ber
overl Eenrum 03.02.1859

Gezin Reenders - Dijkinga

 

NOOT

 

- Pasteltekening -
- vervaardigd Eenrum 1827 -
Portret
ten halve lijve, en trois quart.
- sign.dat. geen -
- eigenaar: Groninger museum  –
- fotograaf: John Stoel -

0014

2 dochters

 

NEReenders-100
Nantje Everts Reenders

blanco-100-118
Ebeltje Everts Reenders

 

- Berend Wierts Kunst

- Reenders genealogie

-

Berend Kunst reizend portretschilder 1794 - 1881,
Dr E.J.F. Smits / Drs P.J.Huizinga,
Uitgeverij J. Niemeijer/Groningen/1974

blz 33

Door de nazaten van Berend Kunst wordt een klein boekje bewaard, waarin Berend Kunst van 1823 tot 1873 zorgvuldig zijn werkzaamheden administreerde.

blz 37

1827   Eenrum   Mr. Reinders en 2 dochters

Wanneer men het geschrevene anders leest dan zou deze Mr. Reinders ook als Mr. Reenders te lezen kunnen zijn. Vooral het “Mr.” van meester geeft een (toeval?) zekerheid.
Hieruit zou men dan kunnen aannemen dat:
- de pasteltekeningen vervaardigd zijn te Eenrum in 1827 door Berend Kunst;
- dat er (een nog niet gevonden) derde portret bestaat. Van
Ebeltje Everts Reenders?
Mogelijk terug te vinden bij de nazaten via
Van der Leij en verder Van Ikema of Huninga?

Ook de datum 1827 kan een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geven:
- In mei 1827 zijn
Evert en Abeltje 30 jaar gehuwd.
-
Nantje wordt eind 1827 30 jaar.
-
Ebeltje wordt of is dan 25 jaar oud en gaat in maart 1828 trouwen.
Waarschijnlijk was dit hetgeen deze mensen deed vereeuwigen.Bronnen:

- Werkboekje, 1827, Eenrum, “Mr. Reenders en 2 dochters”
- Genlias

Voor reacties