Berbara FEENSTRA

BFeenstra
1853

 

Berbara FEENSTRA
geb Franeker 05.04.1808
ged
Franeker 27.04.1808
ber
overl Leeuwarden 03.06.1884
aangiftedatum 5 juni 1884 akte nr 273
tr 1
Tietjerksteradeel 02.03.1843 akte nr 4
Auke Luitzen SWIETING
geb
Ureterp 24.07.1813
aangiftedatum 26 juli 1813 akte nr B 17
ber kapitein ter zee
aan boord van de Harlinger tjalk “Petrus Horreüs
overl op zee 20.10.1863
tr 2 Dantumadeel 12.05.1870
akte nr 22
Douwe Durks HELLINGA
geb
Birdaard 1807
vader: Durk Douwes Hellinga
moeder:
Lieuwkje Sybrens Douma
ber slager
overl

 

 

pasteltekening 48 x 37 cm
-
vervaardigd te Amsterdam 1853 -
-
Portret ten halve lijve, en trois quart -
- sign.dat. l.o. B Kunst 1853 -
- fotograaf:
- eigenaar:
Friese scheepvaartmuseum

sigdat-1853-0-250.gif

0005

Kleding: zwarte japon, gouden oorijzer, floddermuts met tot op de schouders afhangend pand. Sieraden: mutsenspelden, rozetvormige broche, streng gitten met gouden slot.

 

Collectie Geschiedenis Friese scheepvaart Fries Scheepvaartmuseum te Sneek

 

 

- Genealogie van Auke Luitzen Swieting
-
Berend Wierts Kunst

 

Bronnen:

Werkboekje, 1853, Amsterdam, Zwiterink en vrouw”.
- Bron 1, blz 59, 1853 Amsterdam, “Zwiterink en vrouw”.
-
Genlias

Voor reacties