Ouders

II

a

gezin
DJFvH-80.gif

Diederik Johan François (Dirk) graaf van HOGENDORP *
geb
's Gravenhage 23.04.1754
vader: graaf Gijsbert Steenbergensis, Rijksgraaf van Hogendorp, Vrijheer van Tilburg en Goirle (1754-1785) *
moeder:
Jacoba Soetje Broncken
ber
schepen van Amsterdam, commissaris-generaal ter Admiraliteit; heer van Hofwegen, Tilburg en Goirle (1788-1794)
overl
Amsterdam 25.03.1803
tr
Heemstede 24.09.1775
Margaretha Johanna MUNTER
geb
Amsterdam 09.12.1752
vader: Mr Andries Munter
moeder:
Margaretha Joanna Bors van Waveren
ber
overl
Tilburg 21.02.1803


munter-80.gif

 

Gezin Van HOGENDORP - MUNTER

Het gezin woonde te Amsterdam

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

III

a

Diederik Johan François graaf van HOGENDORP van HOFWEGEN
geb
Amsterdam 08.08.1776
gez NH

ber
houtvester en agent van het Domein, die bij organiek besluit van 28.06.1814 geadmitteerd werd in de Ridderschap der provincie Noord-Brabant.
overl Tilburg
04.02.1839
begr Tilburg grafkelder landgoed Nieuwkerk *

tr 1 's Hertogenbosch 05.06.1805
Clasina Gijsberta van der SLEIJDEN
geb
‘s Hertogenbosch 14.12.1784
vader: Cornelis Wilhelmus van der Sleijden
moeder:
Maria de Jongh
ber
overl ‘s Hertogenbosch
08.08.1805
tr 2
’s Hertogenbosch  08.11.1808
Johanna Maria van der SLEIJDEN
geb
‘s Hertogenbosch 06.12.1774
vader: Cornelis Wilhelmus van der Sleijden
moeder:
Maria de Jongh
ber
overl
Tilburg 09.05.1853
begr Tilburg grafkelder landgoed Nieuwkerk *

gezin 1
gezin 2

III

b

Mr Andries Willem graaf van HOGENDORP
geb Amsterdam 05.06.1780
vader: Mr Diederik Johan François graaf van Hogendorp
moeder: Margaretha Johanna Munter
ber ontvanger des in- en uitgaande rechtes & accijnen’; erkend als Graaf bij besluit van 20.05.1822.
overl Dordrecht 24.09.
1855
tr ’s Gravenhage 29.04.1805
Ignatia Geertruyda Boogaert van Alblasserdam
geb
Rotterdam 27.06.1779
vader: Mr Nicolaas Martinus van Alblasserdam
moeder:
Lydia Cornelia van Riel
ber
overl
Dordrecht 15.02.1853

gezin
hoogendorp1-80.gif
1840

III

c

Gijsbert Jacob (Jacques) graaf van HOGENDORP
geb
Amsterdam 09.05.1783
ber
referendaris bij den Raad van State; erkend als Graaf bij besluit van 20.05.1822.
overl Tilburg 04.11.1845 aan de gevolgen van een val van zijn paard

begr Tilburg grafkelder landgoed Nieuwkerk *

ongehuwd

 

Ten aanzien van a, b en c werd bepaald, dat de titel van Graaf en Gravin op al hunne wettige nakomelingen zou overgaan.

 

 

-
-
Berend Wierts Kunst
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_Johan_(II)_van_Hogendorp
- http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu10_01/molh003nieu10_01_0566.php

 

 

Diederik Johan François (Dirk) studeerde te Leiden in de rechten sedert 6 Sept. 1769, promoveerde, werd commissaris te Amsterdam 1776, schepen 1782 en werd, als bekend patriot, geremoveerd als oud-schepen door den prins-erfstadhouder Willem V, 27 Nov. 1787. Hij was ook bewindhebber der W.-I. Comp. 1780, directeur der kolonie Suriname, kapitein der burgerij van Amsterdam 1777, kolonel 1787. Hij woonde op de Heerengracht zuidzijde bij de Reguliersgracht en was van 1780 tot 1794 eigenaar van de hofstede ‘Spiegelenburg’ onder Bloemendaal, die hij zeer verfraaide; daarna van het kasteel Tilburg.

- http://www.biografischportaal.nl/

Op 13 mei 1861 worden de stoffelijk resten van de familie uit de kelder gehaald en overgebracht naar Dordrecht, om daar bijgezet te worden in het familiegraf.

 

 

 

Gijsbert Steenbergensis, Rijksgraaf van Hogendorp, Vrijheer van Tilburg en Goirle (1754-1785) werd geboren te Rotterdam op 5 augustus 1729 als zoon van Mr. Diederik Johan, Rijksgraaf van Hogendorp en Vrijheer van Hofwegen (1697-1744), baljuw van Steenbergen, en Anna Maria du Peyrou (1704-1747).
Gijsbert trouwde te 's Gravenhage op 8 juli 1753 met Jacoba Soetje Broncken (geboren Vlissingen 16 oktober 1730, overleden Brussel 6 maart 1788, begraven 's Gravenhage 17 maart 1788).
Gijsbert was van 21 augustus 1782 tot 15 september 1785 Raad en Rentmeester-generaal der domeinen in Stad en Meijerij van 's Hertogenbosch. Hij kocht in 1754 de heerlijkheid Tilburg en Goirle met alle daarbij behorende heerlijke rechten en goederen, zoals kasteel, hoeven en molens, van Prins Wilhelm VIII van Hessen Kassel voor een bedrag van 165.000 gulden. In 1755 zou hij het kasteel geheel laten afbreken.

 

 

 

Op 13 mei 1861 worden de stoffelijk resten van de familie uit de grafkelder op het landgoed Nieuwkerk gehaald en overgebracht naar Dordrecht, om daar bijgezet te worden in het familiegraf.

http://www.cubra.nl/specialebijdragen/verganeglorie/goirlegrafkeldernieuwkerk.htm

 

 

Bronnen

- Genlias

Voor reacties