Ouders

IV

a

gezin

1853

Auke Luitzen ZWITTING (SWIETING, ZWIETING)
geb Ureterp 24.07.1813
aangiftedatum 26 juli 1813 akte nr B 17
ber kapitein ter zee
aan boord van de Harlinger tjalk “Petrus Horreüs
overl op zee 20.10.1863
tr
Tietjerksteradeel 02.03.1843 akte nr 4
Berbara FEENSTRA
geb Franeker 05.04.1808
ged
Franeker 27.04.1808
ber
overl Leeuwarden 03.06.1884
aangiftedatum 5 juni 1884 akte nr 2731853

 

Gezin ZWITTING - FEENSTRA

Het gezin woonde te Ureterp, gemeente Opsterland

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

V

a

Luitzen Aukes SWIETING ZWIETING
geb
Tietjerksteradeel 10.12.1843
aangiftedatum 12 december 1843, blad nr. 129
ber stuurman
aan boord van de Harlinger tjalk “Petrus Horreüs
overl op zee 20.10.1863

 

V

b

Petrus Horreus SWIETING
geb
ber matroos
aan boord van de Harlinger tjalk “Petrus Horreüs
overl op zee 20.10.1863

 

 

- Genealogie van Auke Luitzen Swieting
-
Berend Wierts Kunst

 

In de Leeuwarder Courant van 5 sept. 1856 wordt melding gemaakt dat kapitein A.L. Swieting van de Harlinger tjalk “Petrus Horreüs” bij Tonningen een sloep met twaalf drenkelingen redde. Hij was op terugreis van Petersburg.

1858 Harlingen, notaris J.A.Z.  Stroband
Inv. nr. 049056 repertoire nr. 126 d.d. 28 augustus 1858
Procuratie, akte niet aanwezig
- Auke Luitzens Zwieting te Harlingen

Uit een bijlage bij de tweede huwelijksakte van zijn weduwe Berbara Veenstra, d.d. 17 nov. 1868.

In een vonnis van de Arrondissementsrechtbank van Leeuwarden wordt gesteld dat 'er regte vermoeden van het overlijden van Gedaagden bestaat sedert den dertigsten October achttienhonderddrie en zestig'.

Uit het vonnis blijkt dat Auke Luitzen Zwieting (kapitein), Luitzen Zwieting (stuurman) en Petrus Horreus Zwieting (matroos), allen afkomstig uit Dantumawoude, op 28 okt. 1863 met een schip genaamd “Petrus Horreus”, beladen met tarwe, van Stettin zijn gezeild naar Leith in Schotland. Op 30 okt. 1863 stuurde de kapitein vanuit Elseneur nog een brief naar zijn vrouw. Daarna is niets meer van hem vernomen.

Na de uitspraak van de rechtbank stond het Berbara Veenstra vrij te trouwen met iemand anders.

 

Bronnen

- Tresoar
-
Genlias

Voor reacties