Ouders

III

d


-

-

gezin 1
gezin 2

Luitzen Hendriks SWITTINK (ZWITTINK)
geb
Ureterp 03.03.1771
ber
overl
Opsterland 18.04.1844
aangiftedatum 20 april 1844 blad nr 23 als Luitzen Hendriks Zwytink
tr 1
Opsterland 09.01.1803
Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp Siegerswoude 1722-1811
Tjitske (Tjitsche) Fokkes
geb Ureterp 26.01.1772
ged Ureterp en Siegerswoude 07.02.1772
Herv. gem. Ureterp en Siegerswoude, doop 1722-1811
vader: Fokke Alberts
moeder:
Durkjen Jacobs
ber
overl voor maart 1811
tr 2
Ureterp 03.03.1811
Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp-Siegerswoude,
DTB nr. 569, 1722 - 1811

Aukjen Klases (Klazes)
geb
Zuider Drachten 13.11.1783
ged Drachten 07.12.1783
Herv. gem. Drachten, doop 1782-1811
vader: Klaas Jelles
moeder:
Wimke Liebbes
ber
overl
Opsterland (mairie Ureterp) 09.08.1813
aangiftedatum 11 augustus 1813 blad nr 13 

Gezin Luitsen Hendriks - Aukjen Klases

Het gezin woonde te Ureterp

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

IV

a

Wimke Luitzens SWITTINK
geb
Opsterland (mairie Ureterp) 12.01.1812
aangiftedatum 14 januari 1812 blad nr 4
ber
overl voor 1849
tr
Opsterland 11.03.1840 akte nr 12
Zweitze Hylkes van der VAART
geb
Opsterland (mairie Ureterp) 01.08.1812
aangiftedatum 3 augustus 1812 blad nr 26
vader: Hylke Wybes van der Vaart
moeder:
Fokjen Zweitzes Hazewindus
ber
overl
Dordrecht 20.09.1849
aangiftedatum Opsterland 25 september 1849 blad nr 42

 

IV

b

Auke Luitzen ZWITTING (SWIETING, ZWIETING)
geb Ureterp 24.07.1813
aangiftedatum 26 juli 1813 akte nr 17
ber kapitein ter zee
aan boord van de Harlinger tjalk “Petrus Horreüs
overl op zee 20.10.1863
tr
Tietjerksteradeel 02.03.1843 akte nr 4
Berbara FEENSTRA
geb Franeker 05.04.1808
ged
Franeker 27.04.1808
ber
overl Leeuwarden 03.06.1884
aangiftedatum 5 juni 1884 akte nr 273

gezin

1853

 

- Genealogie van Auke Luitzen Swieting
-
Berend Wierts Kunst

 

 

Bronnen

- Tresoar
-
Genlias

Voor reacties